Newsy      

RPD chce zmian w procedurze NK

Rzecznik Praw Dziecka (dalej powoływany jako RPD) przygotował wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie konieczności pochylenia się nad zmianami w procedurze Niebieskiej Karty.

RPD podkreśla, że w/w procedura nie przewiduje przesłuchania dziecka.

Nadto RPD zwraca uwagę na problematykę właściwej reprezentacji dziecka w procedurze NK. Stosowane na gruncie dotychczasowych przepisów procedury zdają się być obarczone wieloma wadami, które mogą w konsekwencji prowadzić albo do nieuzasadnionego zaostrzenia konfliktu, albo celowego bagatelizowania zagrożenia wynikającego z przemocy.

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem RPD:

https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/Wyst%C4%85pienie-Rzecznika-do-Minister-Rodziny-w-sprawie-procedury-Niebieskie-Karty.pdf

Komentarze RPD chce zmian w procedurze NK (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

Projekt zmian w specjalistycznych usługach opiekuńczych

09 listopada 2022      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...»
Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Co do zasady, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przewidują w razie uchybienia...»
Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

27 września 2023      TAGI:         
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem z dnia 21 września 2023 r.ogłosił,...»
Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
Prawa człowieka w obiektywie

Prawa człowieka w obiektywie

25 września 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje konkurs pod nazwą „Prawa człowieka w obiektywie”,...»