Newsy         

„Rodzina 500+” – ocena programu i propozycje zmian

Multidyscyplinarny zespół ekspertów podejmujących problematykę demografii, rynku pracy, ubóstwa i polityki socjalnej w składzie: dr hab. Iga Magda, dr hab. Michał Brzeziński, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. Irena E. Kotomrwska, dr hab. Michał Myck, Mateusz Najsztub, dr hab. Joanna Tyrowicz podjął się przygotowania analizy i ocenę programu „Rodzina 500+”. Efektem pracy w/w zespołu stał się raport „Rodzina 500+” – ocena programu i propozycje zmian.

Wśród wniosków płynących ze wskazanego raportu znalazły się:
– poprawa sytuacji finansowej rodzin i zwiększenie dzietności;
– brak wpisania w całość działań polityki rodzinnej – brak komplementarnej wizji celów, założeń i strategii działań;
– negatywnie oddziaływanie na rynek pracy, którego efektem jest spadek aktywność zawodowej, głównie kobiet;
– pogorszenie sytuacji wybranych grup rodzin, tj. samodzielnych rodziców, pracujących rodziców jednego dziecka o niskich dochodach, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;
– wysokie koszty utrzymania w/w programu, czego wynikiem jest deficyt środków w innych obszarach jak edukacja czy ochrona zdrowia.

Jednocześnie autorzy podjęli się opracowania rekomendacji dla w/w programu. Wśród nich znalazły się:
– precyzyjne określenie celów polityki rodzinnej i programu „Rodzina 500+”;
– konieczność powiązania aż trzech systemów wsparcia rodzin, tj. zasiłków rodzinnych, świadczenia 500+ i ulg podatkowych. W ocenie twórców raportu system winien rozróżniać progi dochodowe dla samodzielnych rodziców, jak również dostosowywać kwotę świadczenia do wieku dzieci, liczby dzieci, dodatkowych barier tj. niepełnosprawności. Nadto proponują oni wypracowanie mechanizmów stopniowego wycofywania świadczenia np. w sytuacji podjęcia pracy przez członka rodziny nastąpiłoby częściowe, a nie całkowitą pozbawienie dostępu do świadczenia dla rodziców samodzielnie wychowujących dzieci.
– konieczność opracowania kompleksowego zestawu działań wspierających rodzicielstwo jak: wsparcie rozwoju dobrej jakości opieki i edukacji dla dzieci, poprawa jakości urlopów dla rodziców na opiekę nad dziećmi, wspieranie zdrowia prokreacyjnego oraz promowanie przesunięcia punktu ciężkości obciążenia obowiązkami opiekuńczymi i domowymi kobiet i mężczyzn.

Publikacja w/w raportu wiązała się z natychmiastową reakcją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo skrytykowało tezę o pogorszeniu się sytuacji samodzielnych rodziców oraz rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Jak podniosło Ministerstwo ubóstwo skrajne obniżyło się w przypadku rodzin z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Również nieuprawniona w ocenie Ministerstwa pozostaje teza twórców raportu o rozczarowującym efekcie Programu. Nieprawidłowości zdają się pozostawać po stronie założeń twórców zawartych w stworzonej symulacji, które odbiegają od metodologii liczenia ubóstwa skrajnego. Ministerstwo nadto poddaje analizie wpływ programu na rynek pracy czy spadek programu ubóstwa w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z całością stanowiska Ministerstwa.

Pełna treść raportu dostępna jest pod adresem:
https://for.org.pl/pl/d/8aac2498710dbf7b1626846048c1ca70

Stanowisko Ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/rodzina/komentarz-do-tez-raportu-rodzina-500-ocena-programu-i-propozycje-zmian

Komentarze (1)

      5 + 3 = ?    
Szkoda też, że nikt nie myśli o tym że 18latek to też jeszcze dziecko, które się uczy. Podstawówka ma darmowe podręczniki, 300+. Liceum i studenci już niestety nie. Mógłby ktoś pomyśleć o jakimś wsparciu dla studentów i mlodzieży powyżej 18 lat, która nadal chce się uczyć. Kredyt studencki nie kazdy moze wziąć. Zresztą nie przysługuje on uczniom szkół średnich, a oni też często uczą się poza miejscem zamieszkania i muszą opłacać stancję, internat czy bursę.
DODAŁ: Lola DNIA 15 maja 2019 O 11:39

ZOBACZ PODOBNE

„Opieka 75+” Dodatkowe nabory do programu.

07 marca 2018      TAGI:      
Uwaga jeszcze jedna szansa. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło...»

Zapowiedzi zmian w pieczy zastępczej

17 kwietnia 2018      TAGI:      
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska na konferencji w dniu...»

Ustawa wprowadza nierówność w prawach i obowiązkach rodziców? Nie milkną kontrowersje wokół programu Mama 4+

31 stycznia 2019      TAGI:         
Wciąż trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu...»

Propozycje zmian do ustaw z zakresu „wsparcia rodziny”

24 maja 2018      TAGI:      
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgłosiła...»

Wyniki Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

20 sierpnia 2018      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło wyniki programu Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej...»