Newsy         

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” nie do końca idealny

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony skargami dot. realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, wystąpił do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z prośbą o podjęcie stosownych działań w sprawie.

Wpływające skargi dotyczą przede wszystkim wprowadzania modyfikacji zasad tzw. „programu samochodowego” przez Oddziały Wojewódzkie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po uzyskaniu przez beneficjentów pozytywnej oceny merytorycznej wniosku, a nawet po przekazaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania.

Uczestnicy programu zostają zobowiązani m.in. do przedstawiania zgody sądu opiekuńczego na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez osoby ubezwłasnowolnione na potrzeby programu czy przedłożenia oświadczenia, że wkład własny nie pochodzi z majątku osoby ubezwłasnowolnionej.

Do RPO docierają również sygnały wskazujące na zmianę stanowiska PFRON co do struktury właścicielskiej pojazdów będących przedmiotem dofinansowania. Wbrew pierwotnym założeniom o posiadaniu tytułu prawnego do pojazdu przez rodzica lub opiekuna prawnego, który działa w imieniu i na rzecz swojego podopiecznego, część oddziałów wojewódzkich PFRON ma wymagać, by jedynym właścicielem pojazdu była osoba z niepełnosprawnością, co rodzi daleko idące konsekwencje związane z kosztami utrzymania pojazdu – ubezpieczenie.

Wskazany stan faktyczny budzi wiele obaw nie tylko skarżących, ale również samego RPO.

Źródło:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-06/Do_PFRON_ozn_program_samochodowy_4.06.2023.pdf

Komentarze Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” nie do końca idealny (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK o potrzebach osób z niepełnosprawnościami

Samodzielność-Aktywność-Mobilność – nowa odsłona

24 lipca 2023      TAGI:      
Rosnące zainteresowanie dotychczasową formą programu Samodzielność-Aktywność-Mobilność skutkowało...»
„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

17 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»