Szkolenia         

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – szkolenie video

Zapraszamy na szkolenie video pt. „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”. Bądź na bieżąco i poznaj zmiany już dziś!

Forma szkolenia:

Szkolenie video (nagrane)

Czas trwania: 270 min.

Cena: 349 zł brutto

Cena szkolenia obejmuje:
• 7-dniowy dostęp do nagrania;
• 7-dniowe konsultacje z prelegentem;
• autorskie materiały szkoleniowe;
• certyfikat uczestnictwa.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami ustawy o pomocy społecznej ostatecznie ustalonej po rozpatrzeniu poprawek Senatu.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykujemy w szczególności dyrektorom/kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS/CUS, DPS).

Nabyte umiejętności:

Poznanie najnowszych zmian w zakresie m.in. mieszkań chronionych, domów pomocy społecznej, usług sąsiedzkich, zasad aktualizacji wywiadu środowiskowego, obliczania wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych i inne istotne kwestie.

Plan szkolenia:

Temat 1 – Zmiana definicji średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej.
Temat 2 –  Nowe kwestie w świadczeniach dla osób aresztowanych lub pozbawionych wolności.
Temat 3 – Zmiany w zadaniach własnych gminy.
Temat 4 – Gromadzone czynów karalnych popełnionych wobec pracownika socjalnego w rejestrze centralnym.
Temat 5 – Zmiany w ustalaniu wysokości zasiłku stałego.

Temat 6 – Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich:
• organizator usług sąsiedzkich;
• wymagania wobec osoby wykonującej usługi sąsiedzkie;
• uchwała określająca szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług;
• uchwała o rozszerzeniu katalogu o osoby, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający.

Temat 7 – Zmiany w sprawach mieszkań chronionych:
• komu może być przyznane wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym?
• podmiot uprawniony do prowadzenia mieszkania chronionego;
• usługi w mieszkaniach chronionych;
• kontrakt mieszkaniowy;
• rejestr mieszkań chronionych.

Temat 8 – Usługi wsparcia krótkoterminowego w DPS:
• forma pobytu krótkoterminowego w DPS;
• czasokres wsparcia krótkoterminowego;
• oświadczenia o sytuacji osobistej i dochodowej osoby ubiegającej się o usługi pobytu krótkoterminowego;
• rodzinny wywiad środowiskowy w sprawach wsparcia krótkoterminowego;
• decyzja w sprawach wsparcia krótkoterminowego;
• odpłatność;
• osoby obowiązane do wnoszenia odpłatności za usługi wsparcia krótkoterminowego;
• uchwała w sprawie wysokości opłat za godzinę świadczenia usług, w przypadku usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej oraz za dzień pobytu, w przypadku świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego;
• szczegółowe warunki przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunki odpłatności za te usługi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Temat 9 – Rejestr zgłoszeń zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców DPS.
Temat 10 – Zmiany w sprawach zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Temat 11 – Zmiany w prawie pracownika socjalnego do żądania informacji.
Temat 12 – Zmiany w dokumentach ustalających sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny.
Temat 13 – Zmiany w uprawnieniach pracownika socjalnego – bezpłatna ochrona prawna.
Temat 14 – Organ nadzorujący jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.
Temat 15 – Wejście w życie zmian do ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje:

https://jazwinska-szkolenia.pl/sklep/nowelizacja-ustawy-o-pomocy-spolecznej/

Prowadząca:

dr Agnieszka Gazda – doktor nauk prawnych. Wieloletni praktyk prawa pomocy społecznej. Pracownik dydaktyczny w UMCS w Lublinie w latach 2016-2018. Aktualnie wykładowca WSPIA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Autorka publikacji poświęconych problematyce szeroko rozumianego prawa w pomocy społecznej. Specjalizuje się w: prawie pomocy społecznej, postępowaniu administracyjnym, ochronie danych osobowych, zamówieniach publicznych, kontroli zarządczej, prawie pracy, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzi szkolenia prawne, udziela konsultacji prawnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz szkół. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Zapraszamy do kontaktu:
Jaźwińska-Szkolenia
Tel. 539-641-467
e-mail: [email protected]

 

Komentarze Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – szkolenie video (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bon energetyczny – nowa forma wsparcia gospodarstw domowych. Szkolenie online na żywo.

27 maja 2024      TAGI:      
Zapraszamy na szkolenie online, które na żywo poprowadzi nasz ekspert, Pani Sylwia...»
Superwizja pracy

Superwizja pracy socjalnej a wypalenie zawodowe. Szkolenie online.

16 października 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, pt. "Superwizja pracy socjalnej a wypalenie...»
Funkcjonowanie grup diagnostyczno-pomocowych

Funkcjonowanie grup diagnostyczno-pomocowych. Dokumentacja. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.

03 października 2023      TAGI:         
W świetle znowelizowanej ustawy nową formą organizacyjną, która zastępuje dotychczasowe...»
) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

02 maja 2023      TAGI:         
Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających...»
"Przemoc w dzieciństwie - jej skutki w dorosłym życiu"

Przemoc domowa. Omówienie zmian. Szkolenie + Bezpłatny e-book

05 czerwca 2023      TAGI:      
Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem online: Przemoc domowa – zmiany regulacji...»
aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa

gopsianka » 20 czerwca 2024, 14:55

Zmiana płci posiadacza KDR