Newsy         

Małe wielkie zmiany

Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.

Wskazana ustawa zmienia dotychczasowe brzmienie art. 4772 § 2 k.p.c., nadając mu nowe:

„§ 2. Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.”

Zdawałoby się, że w związku z kosmetyczną zmianą przepisu nowelizacja nie wnosi za wiele. Nic bardziej mylnego. Uprzednio sąd mógł nałożyć w drodze wyroku wskazany obowiązek, jednak nie był on do tego zobligowany. Po nowelizacji sąd nakłada obowiązek na wniosek pracownika.

Nowelizacja dodaje również art.  7555, który daje nowe uprawnienia określonej grupie pracowników. 

Art. 7555 § 1. W sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne”

Jak można zauważyć, sąd po uprawdopodobnieniu przez pracownika istnienia roszczenia będzie zobowiązany do dokonania zabezpieczenia na wniosek pracownika.

Sąd będzie mógł jednak oczywiście odmówić dokonania w/w zabezpieczenia w przypadku, gdy zgłaszane roszczenie będzie bezzasadne.

Nowelizacja tylko z pozoru wydaje się być kosmetyczna. Wprowadza zmiany, które pozwolą lepiej zabezpieczyć prawa pracownika.

Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001667

Komentarze Małe wielkie zmiany (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

28 stycznia 2022      TAGI:         
W dniu 26 stycznia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r.ozmianie...»
Ustawy o samorządzie gminnym

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

02 listopada 2022      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy ‑ Kodeks postępowania administracyjnego...»
Ważne zmiany w pieczy zastępczej

Zmiany w pieczy zastępczej faktem

21 października 2022      TAGI:      
W dniu 19 października 2022 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu...»
Zmiany w Kodeksie pracy na progu

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

13 marca 2023      TAGI:      
Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja Kodeksu pracy. Ustawa wprowadza wiele zmian...»
Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

23 lutego 2023      TAGI:      
W dniu 20 lutego prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR