Newsy      

Centralny rejestr umów od 2026 r.

Po raz kolejny został zmieniony termin wprowadzenia centralnego rejestru umów. Na mocy ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku ów termin został ustalony na dzień 1 stycznia 2026 r.

Przypomnijmy: w rejestrze umów będą docelowo zamieszczane informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

W rejestrze będą zamieszczane dane dotyczące:

1) numeru umowy – o ile taki nadano;
2) daty i miejsca zawarcia umowy;
3) okresu obowiązywania umowy;
4) oznaczenia stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
5) określenia przedmiotu umowy;
6) wartości przedmiotu umowy;
7) informacji o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

Informacje w rejestrze umów będzie trzeba zamieścić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, a same dane będą powszechnie dostępne.

Więcej informacji:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001723/O/D20231723.pdf

Komentarze Centralny rejestr umów od 2026 r. (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»