Newsy         

Ulga rehabilitacyjna a laptop

KIS coraz przychylniej spogląda na podatnika. Analizując treść obowiązujących przepisów podatkowych, przenosi je na grunt potrzeb społecznych, czego wyraz można znaleźć w zajmowanych przez niego stanowiskach.

Jak podnosi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, aktualny rozwój nauki i techniki, w wyniku którego są wprowadzane na rynek nowe urządzenia i doskonalone dotychczas funkcjonujące na rynku urządzenia, powoduje, że urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, stają się również urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji, które zmniejszają ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z […] niepełnosprawnością, co również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

Tym samym dyrektor KIS zauważa, że zakupy wskazanych sprzętów, urządzeń stanowią wydatki związane z ułatwieniem wykonywania […] czynności życiowych oraz zdolnością do pracy zawodowej, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności mieszczące się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą mogły zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w podatku dochodowym od osób fizycznych (przy spełnieniu pozostałych warunków niezbędnych do skorzystania z przedmiotowego odliczenia).

Na kanwie w/w interpretacji ulga miała dotyczyć – fotela, zegarka/opaski, monitora komputerowego, komputera i/lub laptopa, telefonu komórkowego dla osoby legitymującej się stosownym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Źródło:

Pismo z dnia 27 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej sygnatura
0111-KDSB2-2.4011.278.2023.2.AP

Komentarze Ulga rehabilitacyjna a laptop (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wzór umowy w sprawie przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę

Wzór umowy w sprawie przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę

02 sierpnia 2023      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie określenia wzoru...»
„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

17 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»