Newsy      

NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

Funkcjonowanie organów administracji publicznej w dobie stanu epidemii było niezwykle utrudnione. Jeszcze trudniejsza sytuacja występowała w podmiotach powołanych ustawowo do niesienia pomocy.

Ośrodki pomocy społecznej, funkcjonując w nowej rzeczywistości społecznej, musiały wyważyć konieczność zapewnienia ciągłości swojej działalności, jak również konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom korzystającym z pomocy.

Najwyższa Izba Kontroli dokonała kontroli kilku ośrodków pomocy społecznej działających w dobie stanu epidemii identyfikując obszary, którym należałoby poświęcić więcej uwagi.

W ocenie NIK wsparcie udzielane w formie mieszkań chronionych było skuteczne, lecz nie zawsze prawidłowe w skontrolowanych podmiotach. Główne nieprawidłowości oscylowały wokół:
• nieprzeprowadzania przez pracowników socjalnych wymaganych uzgodnień z osobami kierowanymi do korzystania ze wsparcia w mieszkaniach chronionych
• nieprawidłowo ustalono opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia lub bezpodstawnie zwolniono z opłat osoby korzystające z mieszkania chronionego;
• rozpoczęcia zajęć w dziennym domu pomocy bez decyzji administracyjnych lub przed ich wydaniem.

Wśród istotnych problemów, które zidentyfikowano, znalazły się:
• niewystarczający rozwój infrastruktury socjalnej przez odpowiedzialne organy gmin i powiatów,
• brak wsparcia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
• nieprowadzenie ani niezlecanie prowadzenia domów dla matek, mimo takiego obowiązku.

W wyniku kontroli NIK sformułowała wnioski skierowane do organów wykonawczych gmin i powiatów o:
• bieżące analizowanie potrzeb i podejmowanie działań zapewniających adekwatną dostępność i zakres form wsparcia osób i rodzin przeżywających trudności,
• zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z udzielaniem schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży w domach dla matek,
• podjęcie działań w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy o pomocy społecznej uchwał organów stanowiących w sprawie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu NIK:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/wsparcie-rodzin-covid-19.html

Komentarze NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ulgi i jeszcze raz ulgi

Ulgi i jeszcze raz ulgi

01 marca 2024      TAGI:      
Ministerstwo, wychodząc naprzeciw potrzebom podatników, udostępniło na swojej stronie...»
Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

01 marca 2024      TAGI:      
Rozpoczęły się konsultacje w sprawie pieczy zastępczej. W przestrzeni publicznej...»
Prawo komunikacji elektronicznej – konsultacje trwają

Prawo komunikacji elektronicznej – konsultacje trwają

29 lutego 2024      TAGI:      
Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej...»
webinar_ochrona_małoletnich

Nowe standardy i procedura ochrony małoletnich w JOPS (bezpłatne szkolenie online)

27 lutego 2024      TAGI:         
W 2023 r. dokonano szeregu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym...»
NIK o ochronie danych w samorządach

NIK o ochronie danych w samorządach

26 lutego 2024      TAGI:         
NIK dokonała kontroli w kilku jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia...»