Systemy teleinformatyczne stosowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społeczn

W dniu 16.11.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2023 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Określa ono:

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu;
2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu;
3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem systemu
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej opierają swoją działalność na wielu systemach teleinformatycznych. Każdy z nich poddawany jest skomplikowanej procedurze, zanim będzie mógł być wdrożony.

Funkcjonowanie systemu

Funkcjonowanie systemu musi uwzględniać ciągły jego rozwój, odnosić się zarówno do rozszerzania jego funkcjonalności zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, jak również do sfery technologicznej, obejmującej dostosowanie systemu teleinformatycznego do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i rozwoju w dziedzinie informatyki i telekomunikacji.
Oprogramowanie wspomagające realizację zadań pomocy społecznej określonych w ustawie musi przejść tzw. procedurą zgodności, na wniosek samego producenta. W celu stwierdzenia zgodności oprogramowania z opisem systemu dokonuje się oceny kompletności dołączonej do wniosku dokumentacji oprogramowania oraz wykazu wykonanych scenariuszy testowych, będących udokumentowaniem poprawności działania oprogramowania.

Producent uzyska świadectwo zgodności, dopiero jeżeli podczas procedury zgodności zostanie stwierdzone, że oprogramowanie spełnia wymagania.
W związku ze zmianą rozporządzenia określającego w/w procedurę minister przewidział, aby świadectwa zgodności wydane na podstawie uprzedniego rozporządzenia (tracącego moc) zachowały ważność do czasu wydania świadectw zgodności na podstawie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Źródło:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2494

Komentarze Systemy teleinformatyczne stosowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społeczn (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Opiekun tymczasowy - wyzwanie dla PCPR i OPS

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

24 marca 2022      TAGI:         
Rada Ministrów przyjęła na dniach projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom...»
webinar_dodatek_weglowy

Dodatek węglowy – nowe zadanie dla gmin/jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

18 sierpnia 2022      TAGI:         
W związku ze wzrostem cen na rynku energii, w tym kosztów węgla, ustawą o dodatku...»
Bory Tucholskie

VII Rajd Pracowników Pomocy Społecznej

21 kwietnia 2022      TAGI:         
W dniach 2-5 czerwca odbędzie się VII Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej,...»
pomoc dla Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

05 lipca 2022      TAGI:         
Prezydent Andrzej Duda podpisał niedawno nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy...»
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 22 do 28 lutego odbędzie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Tym...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR