NIK o ochronie danych w samorządach

NIK dokonała kontroli w kilku jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia ochrony i prawidłowości przetwarzania danych, w tym danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im jednostki organizacyjne na stronach internetowych, poczcie elektronicznej oraz w związku z odbywającymi się sesjami organów uchwałodawczych.

W jej wyniku zidentyfikowano zjawisko korzystania z adresów mailowych utworzonych w domenach komercyjnych bez zawarcia wymaganych rozporządzeniem RODO umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podobne ryzyko udało się zidentyfikować również w przypadku ośrodków kultury, bibliotek, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, przychodni psychologiczno-pedagogicznych, centrów usług wspólnych i innych.

Najwyższa Izba Kontroli zdiagnozowała systemowy charakter nieprawidłowości w dziedzinie ochrony i przetwarzania danych, w tym danych osobowych w jednostkach samorządowych.

Konkludując, NIK podjęła decyzję o rozszerzeniu kontroli o wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.

Źródło:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo-ochrony-danych-osobowych-w-jst.html

Komentarze NIK o ochronie danych w samorządach (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

12 stycznia 2023      TAGI:      
Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt...»
Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

05 kwietnia 2024      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Jak wynika...»
Ochrona danych osobowych a wybory

Ochrona danych osobowych a wybory

04 września 2023      TAGI:         
Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował...»
Zrozumieć cyfrowe pokolenie

„Ochrona danych osobowych w cyfrowej dżungli”

10 marca 2023      TAGI:         
Prezes UODO zaprosił uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczących...»
Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził...»