Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa, procedowany projekt ma zapewnić sygnalistom (osobom zgłaszającym nieprawidłowości w związku z zatrudnieniem) odpowiedni poziom ochrony. 

Takie zachowanie sygnalisty może narazić go na działania pracodawcy o charakterze odwetowym. Ustawa winnna zapewnić odpowiedni poziom ochrony wskazanej grupie osób.

Sygnalista, który padł ofiarą działań odwetowych, będzie mógł wystąpić o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Projektodawca zakłada zachowanie w tajemnicy tożsamości sygnalisty.

Jak podnosi Ministerstwo, od „zwykłego” skarżącego sygnalistę odróżnia działanie w interesie publicznym. W tym miejscu należy mieć na uwadze daleko idącą nieostrość termin interesu publicznego.

W obecnym systemie prawnym brak było kompleksowej regulacji poświęconej ochronie sygnalistów.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nad projektem ustawy:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-ochronie-sygnalistow

Komentarze Projekt ustawy o ochronie sygnalistów (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RPO o projekcie zmiany ustawy o rencie socjalnej

RPO o projekcie zmiany ustawy o rencie socjalnej

13 lutego 2024      TAGI:      
Rzecznik pismem z dnia 6.02.2024 r. przesłał do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny...»
Nowy test jednolity ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Nowy test jednolity ustawy o wychowaniu w trzeźwości

16 października 2023      TAGI:      
W dniu 6.10.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Ustawy o samorządzie gminnym

Ustawy o samorządzie gminnym

09 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 5.01.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowy wzór pouczenia

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

W dniu 27 kwietnia 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu 8 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»