Newsy         

RPO o przewlekłości rozpoznawania wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony skargami w zakresie długotrwałości
postępowań prowadzonych przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności w przedmiocie rozpoznawania wniosków o wydanie decyzji ustalającej
poziom potrzeby wsparcia, przygotował stosowne wystąpienie skierowane do Sekretarza
Stanu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.

Jak przypomina RPO wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia
rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu do wojewódzkiego
zespołu. Jednocześnie do Rzecznika napływają sygnały na problemy związane ze zbyt długim
(liczonym w miesiącach) procedowaniem nad wnioskami o ustalenie poziomu potrzeby
wsparcia.

Jednocześnie RPO przypomina, że w/w decyzja jest niezbędna do wnioskowania o przyznanie
świadczenia wspierającego. Zatem jak wskazuje Rzecznik obywatel ma prawo oczekiwać, iż
państwo nakładając na niego obowiązek wylegitymowania się określonym orzeczeniem
dotyczącym niepełnosprawności, zorganizuje w taki sposób działalność swojego aparatu, aby
jego sprawa została załatwiona w rozsądnym terminie. Żądanie zatem załatwienia sprawy w
owym rozsądnym terminie jest prawem obywatela, któremu po stronie organu administracji
odpowiada stosowny obowiązek.

Pamiętajmy, że wnioski o wydanie wskazanej decyzji składane są przez osoby, które
niejednokrotnie szczególnie potrzebują pomocy. Czas oczekiwania nie jest ich
sprzymierzeńcem.

Zapraszamy do zapoznania się z argumentacją RPO pod adresem:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2024-
06/Do_pelnomocnika_ozn_orzekanie_swiadczenie_wspierajace_6.06_2024.pdf

Komentarze RPO o przewlekłości rozpoznawania wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (1)

      2 + 4 = ?    
było do przewidzenia, papier przyjmie każdą ustawę, ale bez odpowiednich zasobów ludzkich nie zrobi się samo
DODAŁ: Anna DNIA 15 lipca 2024 O 09:31

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rodzina 800+ – nowy nabór wniosków

30 stycznia 2024      TAGI:         
Lada chwila, bo od 1 lutego, ruszy nabór wniosków na kolejny okres świadczeniowy...»
Poziom potrzeby wsparcia

Poziom potrzeby wsparcia

29 listopada 2023      TAGI:         
W dniu 28 listopada 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny iPolityki...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

03 listopada 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»