Newsy   

„Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem
Społecznym!”, które można składać w terminie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 17 lipca
2024 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie
internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status
PS tj. PES (podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o ekonomii
społecznej), które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze
spełnianiem ustawowych wymogów  i widnieją w wykazie, o którym mowa w art. 19 ustawy
o ekonomii społecznej.
Z możliwości uzyskania wsparcia wyłączone są jednak podmioty, które nie mogą
korzystać z pomocy de minimis, a w szczególności podmioty, które przekroczyły
dopuszczalny próg tej pomocy.

W ramach programu będzie można ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego z instrumentów:

Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia.
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do
wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS.

Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych.
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie
wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np.
związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS
w zakresie usług społecznych.

Instrument 3 – Wsparcie bieżące.
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie
niezbędnych stałych kosztów administracyjnych. O wsparcie bieżące można
wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2.

Instrument 4 – Wsparcie reintegracji.
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie
kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Więcej szczegółów dostępnych jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-warto-byc-
przedsiebiorstwem-spolecznym-na-lata-2023-2025-edycja-2024

Komentarze „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

23 lutego 2023      TAGI:      
W dniu 20 lutego prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»