DOKUMENTY

Zawiadomienie on wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, czy świadczenia wypłacone stanowią świadczenia nienależnie pobrane - Wzór

Prośba o przeprowadzenie wywiadu dot. zweryfikowania zasadności pobierani świadczenia wychowawczego - Wzór

ROZMIAR: 28.22 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Decyzja uchylająca świadczenie wychowawcze - Wzór

ROZMIAR: 35.51 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Decyzja przyznająca świadczenie wychowawcze - Wzór

ROZMIAR: 74.85 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Decyzja przyznająca świadczenie rodzicielskie - Wzór

ROZMIAR: 84.84 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Kodeks karny wykonawczy - Druk

ROZMIAR: 595.25 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji - Druk

ROZMIAR: 105.27 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Talon na opał z pomocy społecznej - Wzór, Druk

Decyzja przyznająca jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - Wzór

Decyzja przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy - Wzór