DOKUMENTY

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - Druk

ROZMIAR: 158.32 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych - Druk

ROZMIAR: 68.54 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania – pomoc społeczna - Wzór

Postanowienie o zawieszeniu postępowania – pomoc społeczna - Wzór

Pismo przewodnie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - Wzór

ROZMIAR: 75.63 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania – pomoc społeczna - Wzór

Decyzja uchylająca świadczenie z pomocy społecznej z powodu pobytu w zakładzie karnym - Wzór

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych - Wzór

ROZMIAR: 70.88 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zawiadomienie o terminie przedłużenia załatwienia sprawy dot. funduszu alimentacyjnego - Wzór

Rozporządzenie w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego - Druk

ROZMIAR: 73.18 KB,   RODZAJ: PDF TAGI: