DOKUMENTY

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie - Wzór, Druk

ROZMIAR: 73.49 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk

ROZMIAR: 96.42 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek do sądu o wgląd w akta sprawy - Wzór

ROZMIAR: 77.62 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej - Wzór, Druk

ROZMIAR: 5 320.78 KB,   RODZAJ: PDF

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - Wzór, Druk

ROZMIAR: 5 633.59 KB,   RODZAJ: PDF

Decyzja uchylająca prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Wzór

ROZMIAR: 65.74 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Wzór

ROZMIAR: 88.47 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji - Wzór

Oświadczenie osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej - Wzór, Druk

ROZMIAR: 76.70 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - Wzór, Druk

ROZMIAR: 67.48 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:
13-14 października, 10-11 listopada, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ul. Korotyńskiego 13, Warszawa
04.10.2018, Warszawa