DOKUMENTY

Decyzja przyznająca dodatek energetyczny - Wzór

ROZMIAR: 52.59 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - Druk

ROZMIAR: 103.08 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Uchwała w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Druk

ROZMIAR: 3 133.95 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Spis inwentarza w biurze - Wzór, Druk

ROZMIAR: 22.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Pismo do KRUS o wydanie zaświadczenia o wysokości renty - Wzór

ROZMIAR: 70.38 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Pismo informujące szkołę o przyznaniu posiłku uczniowi - Wzór

ROZMIAR: 32.76 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o wydanie Karty Seniora - Wzór, Druk

ROZMIAR: 30.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie Ustawy o pomocy społecznej - Druk

ROZMIAR: 56.27 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych - Druk

ROZMIAR: 146.28 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie - Wzór

ROZMIAR: 81.53 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - Wzór

ROZMIAR: 27.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Wniosek do sądu o separację - Wzór

ROZMIAR: 81.69 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej - Wzór

ROZMIAR: 58.76 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek do sądu o odroczenie kary pozbawienia wolności - Wzór

ROZMIAR: 25.62 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa - Wzór

ROZMIAR: 78.41 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek do sądu o ustanowienie opieki prawnej nad małoletnim - Wzór

ROZMIAR: 68.77 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek do sądu o ustanowienie obrońcy z urzędu - Wzór

ROZMIAR: 74.42 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek do sądu o odpis postanowienia sądu rodzinnego - Wzór

ROZMIAR: 71.51 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku - Wzór

ROZMIAR: 14.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Wniosek do sądu o podział majątku wspólnego małżonków - Wzór

ROZMIAR: 79.63 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:
Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 21:37

Kompleksowa oferta termoizolacyjna

magda_witkowska » 19 czerwca 2024, 20:24

alimenty na pensjonariusza dps

Norma1n » 19 czerwca 2024, 19:00

Witam wszystkich

Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 17:48

Twojerabaty.pl – kupony rabatowe dla każdego

Venis » 19 czerwca 2024, 15:56

Wiadomości ze wszystkich dziedzin życia