Becikowe

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – informacje

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych, gdy urodzi się dziecko, można się zwrócić z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej o wypłatę jednorazowej... »
egzekwowanie nienależnie pobranych świadczeń    rodzicielstwo zastępcze    altruizm    likwidacja ops i śoo    Europejski Filar Praw Socjalnych    rodzinne domy pomocy    NVC    zaświadczenie o dochodach    
01gops » 09 grudnia 2022, 00:05

Dodatek węglowy na lokal

Patela » 08 grudnia 2022, 19:38

Postanowienie sądu

Marta833 » 08 grudnia 2022, 19:36

uniemozliwienie wywiady

krainafilmow » 08 grudnia 2022, 17:45

Na jaki film z 2023r czekacie?

Jagoda5555 » 08 grudnia 2022, 16:03

Ustawa o zamówieniach publicznych