Bilard

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Międzyświetlicowy turniej bilarda w Dębicy

Świetlica Środowiskowa działająca przy OHP w Dębicy zorganizowała w dniu 22 listopada 2014 r. turniej bilardowy, w którym wzięły udział dzieci ześwietlice... »
Unijny Certyfikat COVID    Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej    Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej    resocjalizacja nieletnich    centra opiekuńczo-mieszkalne    zarządzanie kryzysowe    MOPR    opieka wytchnieniowa