Domy pomocy społecznej

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Prośba o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u mieszkańca Domu Pomocy Społecznej - Wzór

ROZMIAR: 28.50 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywają - Druk

ROZMIAR: 67.39 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Rozporządzenie w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania - Druk

ROZMIAR: 37.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej - Druk

ROZMIAR: 71.06 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Rozporządzenie w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Druk

ROZMIAR: 65.69 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej - Wzór, Druk

ROZMIAR: 912.76 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zaświadczenie psychologa dla osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej - Druk

ROZMIAR: 288.75 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zaświadczenie lekarza psychiatry dla osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej - Druk

ROZMIAR: 285.84 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej - Druk

ROZMIAR: 31.19 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Oświadczenie, zgoda na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej - Wzór, Druk

ROZMIAR: 153.60 KB,   RODZAJ: PDF TAGI: