EFRR

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

EFS i EFRR dla Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konsultacje społeczne projektu "Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego... »
PSR    ochrona zdrowia psychicznego    organizacje pozarządowe    wynagrodzenie za sprawowanie opieki    Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej    Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem    ochrona dzieci    gus