Egzekwowanie nienależnie pobranych świadczeń

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Procedura egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Jeżeli Ośrodek poweźmie informację, że strona pobiera świadczenie, które jej się nie należy, wówczas pracownik wzywa stronę do Ośrodka w celu... »
wolontariat    JP2    program wsparcia dla rodzin    pożyczka    prawo do pomocy społecznej    Alexander Imich    bezpłatne szkolenia    Kodeks rodzinny i opiekuńczy