Niedożywienie

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Posiłek w szkole

Posiłek w szkole

Rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe. Celem proponowanej ustawy jest ograniczenie niedożywienia dzieci poprzez... »

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – konsultacje społeczne

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje o prowadzeniu przez Komisję Europejską otwartych konsultacji dotyczących oceny śródokresowej... »

Rusza Podprogram 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W dniu 12 października w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja otwierając Podprogram 2016 w ramach Programu Operacyjnego... »

Międzynarodowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Trwają przygotowania do międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania co roku prowadzona jest na wszystkich kontynentach,... »

Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Druk

ROZMIAR: 91.45 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:
nauka zdalna    ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski    przepadek pojazdu    umorzenie    mapa zasobów    konsultacje    PIT-0    PO WER