Ośrodki adopcyjne

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Apel RPD do prezydenta RP o inicjatywę ustawodawczą w zakresie adopcji

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która docelowo miałaby doprowadzić do zmiany przepisów w zakresie... »

RPD o dotacjach celowych dla ośrodków adopcyjnych

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o  zapewnienie ciągłości dotacji celowych w kontekście... »
transport    Wzór decyzji przyznającej świadczenie rodzinne    aktywizacja    maluch+    ustawa o zatrudnieniu socjalnym    inicjatywy    MRPiPS    opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami