POWER

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Konkurs w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER

W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie projektu mającego na celu opracowanie modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami... »
EAPN    zabezpieczenie społeczne    bezrobotni    alkoholizm    wniosek do sądu    odpłatność    opieka    NIK