Program Operacyjna Pomoc Żywnościowa

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Zmiany w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014–2020

Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego... »
tarcza antyinflacyjna    rodziny zastępcze    wypoczynek    świadczenia alimentacyjne    nienależnie pobrane świadczenia    Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej    e-doręczenia    MOPS Stalowa Wola