Rodzina 500 plus

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia

Międzynarodowy Kongres Rodzinny „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie”

W dniach 17 - 19 marca 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres Rodzinny „Budowanie więzi... »

Sprawozdawczość 500 plus – Centralna Aplikacja Statystyczna

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) jest aplikacją obsługującą m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna (PS) oraz Wspieranie Rodziny i System... »

Program „Rodzina 500 plus”

Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadzi w życie program "Rodzina 500 plus", jest już w Sejmie RP. Nowa ustawa... »

Program „Rodzina 500 plus”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało projekt programu „Rodzina 500 plus” do uzgodnień międzyresortowych. Projekt ten dotyczy... »