Zdarzenie losowe

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Zdarzenie losowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna według przepisów pomocy społecznej

Przepisy Ustawy o pomocy społecznej nie regulują pojęć zdarzenia losowego, klęski żywiołowej i klęski ekologicznej. Po wyjaśnienie powyższych zjawisk... »

Zdarzenie losowe w pomocy społecznej

W związku ze stratami poniesionymi w wypadku zdarzenia losowego osoba lub rodzina poszkodowana może starać się o zasiłek celowy niezależnie od tego,... »

Zasiłek specjalny celowy a szczególnie uzasadniona okoliczność do jego udzielenia

Zgodnie z treścią art. 41 pkt 1 Ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2015 r. poz 163 ze zm.) specjalny zasiłek celowy może... »
przepisy    opiekunowie osób niepełnosprawnych    Stowarzyszenie CENTRUM    postulaty    Ministerstwo Rodziny    ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy    instytucje opieki    zasiłek macierzyński