EFS dla OPS

4 marca

Katowice. Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie od 10 do 31 marca 2008r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach następujących Poddziałań:
– Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" dla ośrodków pomocy społecznej oraz
– Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" dla powiatowych centrów pomocy rodzinie.

O dofinansowanie mogą występować podmioty uprawnione zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL tj. ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. W województwie Śląskim uprawnionych jest 203 projektodawców.

Więcej na stronie portalu województwa śląskiego >>

Komentarze 4 marca (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»