EFS dla OPS

7 marca

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje cykl spotkań informacyjnych dotyczących projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Na spotkania zapraszamy przedstawicieli: Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o zgłoszenia na adres e-mail efs@wup-krakow.pl. W treści e-mail należy wpisać nazwę instytucji, imię i nazwisko oraz telefon do kontaktu. O udziale w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Potwierdzenia będą wysyłane na bieżąco.

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»

12 grudnia

12 grudnia 2011     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w Zasadach przygotowania,...»