EFS dla OPS

Promocja projektu

Obowiązek informowana o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niezależnie od trybu wyboru projektów, tj. projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych.

Za informację o współfinansowaniu, o której mowa w Wytycznych, rozumie się co najmniej informację o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie. Wytyczne określają, w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty". W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których realizowane są projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, publikacji, materiałów informacyjnych, dokumentów, stanowiska pracy, które jest współfinansowane z EFS.

Informacja o współfinansowaniu powinna być także przekazywana w trakcie trwania konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, targów i innych imprez promocyjnych. Wytyczne opisują również jak stosować logotypy PO KL i UE w latach 2007-2015.

16 czerwca 2008 r. Komitet Monitorujący dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podjął uchwałę o zatwierdzeniu Planu komunikacji PO KL. Integralną częścią Planu komunikacji PO KL są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są załącznikiem Planu komunikacji PO KL. Poniżej zamieszczamy obowiązujące Wytyczne.

Jednocześnie informujemy, że logotypy UE i PO KL do używania w projektach dostepne są pod adresem http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx

 

Pobierz pliki:

 Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL (wersja z lutego 2008)
 Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL (wersja z lutego 2009)

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»