Newsy

Mapy problemów społecznych w Oświęcimiu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu rozpoczęło realizację projektu nt. Rodzina w Kryzysie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany od stycznia 2009 r do 31 grudnia 2013 roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu realizuje po raz pierwszy projekt finansowany z Unii Europejskiej.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte rodziny doświadczające szeregu dysfunkcji społecznych w formie bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, alkoholizmu czy też nie wydolności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Wsparciem zostaną objęci zarówno dorośli członkowie rodziny jak i dzieci i młodzież funkcjonująca w obszarze szeroko rozumianej rodziny.

Pierwszym etapem projektu jest opracowanie map problemów i zasobów społecznych wraz ze szczegółowym raportem socjologicznym. Tego typu mapy posiada na chwilę obecną jedynie jeden Ośrodek Pomocy Społecznej tj. w Rudzie Śląskiej ( woj. śląskie).

Stosowanie narzędzia diagnozowanego w postaci elektronicznych map jest przynajmniej innowacją na skalę województwa, bowiem powiat oświęcimski będzie pierwszym powiatem posiadającym tak nowoczesne narzędzie diagnostyczne w postaci map i interaktywnego atlasu problemów i zasobów społecznych. Należy jednak zaznaczyć, iż bez pomocy i woli współpracy ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowej komendy policji w Oświęcimiu nie było by możliwe opracowanie przedmiotowych map.

Mapy problemów to innowacyjny sposób gromadzenia i graficznego prezentowania informacji o przestrzeni podlegającym procesom organizacji oraz dezorganizacji społecznej. Niemniej przydatność map nie ogranicza się tylko do geograficznego przedstawiania faktów. Mapy są niezastąpione w lokalizacji problemów, weryfikowaniu hipotez, analizowaniu danych i odkrywaniu nieodkrytych faktów i relacji. Za pomocą map społecznych można nie tylko mierzyć rozmiary problemów czy też kwestii społecznych, ale też dokonywać porównań czy też kontrastów czasowo – przestrzennych.

Mapy problemów społecznych, gromadzą informacje o przestrzennej dystrybucji zjawisk dezorganizacji społecznej, są nieodzownym elementem tworzenia Programów Aktywności Lokalnej ( PAL) czy też Centrów Aktywności Lokalnej ( CAL), programów rewitalizacji miasta, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Strategii Rozwoju Miasta. Mapa problemów, która powstanie w powiecie oświęcimskim będzie opierać się na metodologii Szkoły Chicagowskiej – socjologicznym narzędziu badawczym stosowanym w USA w latach trzydziestych XX wieku. Za pomocą Map możemy w profesjonalny sposób przeprowadzić analizę problemów społecznych w powiecie oświęcimskim. Mapy, które powstaną w powiecie oświęcimskim będą imponować precyzją i wyglądem – jak zapewnia koordynator ds. PAL Arkadiusz Dudek, bowiem opracowaniem map zajmą się najlepsi specjaliści w tej materii mający ogromnie doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach. Będą oni wykorzystywali nowoczesne oprogramowanie komputerowe przy opracowaniu cyfrowych map problemów i zasobów lokalnych.

Dzięki projektowi „ Rodzina w kryzysie” uda się dokonać kompleksowej diagnozy problemów, kwestii społecznych jak i lokalnych zasobów . Mapy obejmą swoim zasięgiem cały powiat , analizie socjologicznej zostaną poddane wszystkie gminy naszego powiatu z uwzględnieniem jednostek analizy tj. dzielnic, osiedli czy nawet ulic. Mapy ukażą stosunek liczby osób, u których występuje określony problem społeczny np. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność itp. w stosunku do ogólnej liczby populacji. Przy ich tworzeniu zostanie wykorzystany nie tylko podziała administracyjny powiatu, ale też poszczególnych gmin. Powstaną też mapy określane jako mapy stref koncentrycznych ( zone maps), które to wyznaczą zarówno w powiecie jak i w gminach powiatu oświęcimskiego obszary koncentracji problemów i kwestii społecznych.

Na koniec należy zaznaczyć, iż cyfrowe mapy będą stanowiły element całościowego badania socjologicznego. Bowiem powstanie raport nt. Atlas problemów i zasobów społecznych, w którym zostanie dokona kompleksowa diagnoza oraz ocena problemów jak mi samego systemu pomocy społecznej w powiecie oświęcimski. Jak informuje koordynator ds. PAL Arkadiusz Dudek PCPR w Oświęcimiu planuje jeszcze w tym roku wydanie niniejszego raportu w formie publikacji.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Mapy problemów społecznych w Oświęcimiu (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

06 września 2021      TAGI:         
Już niedługo rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach...»
Innoes

INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności

16 sierpnia 2021      TAGI:         
Inkubator Innowacji Społecznych realizuje Projekt „INNOES – program grantowy narzecz...»
Szkolenia dla Centrów Usług Społecznych

Szkolenia dla Centrów Usług Społecznych

05 października 2021      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla pracowników i kandydatów na pracowników...»
Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej

23 listopada 2022      TAGI:      
Rząd przyjął właśnie projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wrodzinie....»
Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego

Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego

22 listopada 2022      TAGI:      
W dniu 11 listopada 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny iPolityki...»