POWR

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

TAGI:
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy byliby zainteresowani złożeniem wniosku... »
OPS po godzinach    WSWD    ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym    podatek dochodowy    nowe technologie    tytuł wykonawczy    Samorząd PRO FAMILIA    autyzm