POWR

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

TAGI:
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy byliby zainteresowani złożeniem wniosku... »
MRPiPS    informator obywatelski    opieka 75+    ePUAP    BHP    zabezpieczenie społeczne    PUMA    kryterium dochodowe