Archiwalne

AKTUALNOŚCI: KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL w latach 2007 – 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD KWALIFIKOWALNOŚCI

Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro
Data: 25.01.2010 r. godzina 10-15.

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów realizowanych w ramach PO KL w latach 2007 – 2013 , a przede wszystkim umiejętności praktycznych w zakresie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości, kwalifikowalności wydatków, opracowania i prowadzenia dokumentacji księgowej , płacowej, sporządzania wniosków o płatność oraz rozliczania projektów .

Celem szczegółowym szkolenia jest przygotowanie księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów i rozliczenia projektów w ramach PO KL w latach 2007 – 2013. Metodyka nauczania: warsztaty i ćwiczenia praktyczne połączone z prezentacjami multimedialnymi.

PROGRAM:
I .Moduł tematyczny: ZMIANY W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW:
§ plan kont,
§ zatwierdzanie wydatków,
§ ewidencja wydatków,
§ archiwizacja.
II. Moduł tematyczny: DOKUMENTACJA WYDATKÓW:
§ ogólne zasady kwalifikowalności wydatków ,
§ cechy dokumentacji księgowej,
§ opracowanie szablonu do opisywania i zatwierdzania dokumentacji księgowej,
§ naliczenie i rozliczenie wynagrodzeń,
§ karty pracy,
§ rozliczenia z tytułu podatków (VAT i pdof), ZUS,
§ księgowanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki .
III. Moduł tematyczny: ZASADY SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
§ wypełnianie wniosków,
§ warunki przekazywania dotacji,
§ harmonogramy płatności.
IV. Moduł tematyczny: PRZYKŁADY ROZLICZENIA DOTACJI WG ZATWIERDZONEGO BUDZETU:
§ pozycje budżetu,
§ podstawa poniesienia wydatku,
§ sposoby kalkulacji,dokumenty poświadczające poniesienie wydatku.
Podsumowanie, pytania, ocena szkolenia, wręczenie certyfikatów
Prowadzący: Główna księgowa jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert finansowy w zakresie rozliczania projektów europejskich za lata 2004-2006. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla księgowych oraz osób rozliczających dotacje z projektów europejskich SOCRATES COMENIUS, EFS.
Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.
OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/ Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl /

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 25.01.2010 r. godz. 10.00-15.00

tytuł: AKTUALNOŚCI W ŚWIETLE ZMIAN W PRZEPISACH OD 1.01.2010
KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL w latach 2007 – 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD KWALIFIKOWALNOŚCI

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP:
Adres:
Tel/fax:
e-mail:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków
66150011421211400369490000

oprac. ops.pl angoc

Komentarze AKTUALNOŚCI: KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Karolina914 » 24 lipca 2024, 11:53

Wezwanie do uzupełnienia braków

lewan » 24 lipca 2024, 11:27

Ekspres do kawiarni

majka1234 » 24 lipca 2024, 11:22

czyste pow.