Archiwalne

AKTUALNOŚCI W ŚWIETLE ZMIAN W PRZEPISACH OD 1.01.2010 r. KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW PO KL

IDRiEZapraszamy na szkolenie. Data: 15.02.2010 r. godz. 10-15. Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro. AKTUALNOŚCI W ŚWIETLE ZMIAN W PRZEPISACH OD DNIA 1.01.2010. KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL w latach 2007 – 2013.

Data: 15.02.2010 r. godzina 10-15.
Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

AKTUALNOŚCI W ŚWIETLE ZMIAN W PRZEPISACH OD 1.01.2010
KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW
W RAMACH PO KL w latach 2007 – 2013
Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD KWALIFIKOWALNOŚCI

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie niezbędnej wiedzy teoretycznej I praktycznej księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów realizowanych w ramach PO KL w latach 2007 – 2013, a przede wszystkim umiejętności praktycznych w zakresie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości, kwalifikowalności wydatków, opracowania i prowadzenia dokumentacji księgowej, płacowej, sporządzania wniosków o płatność oraz rozliczania projektów .

Celem szczegółowym szkolenia jest przygotowanie księgowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów realizowanych w ramach PO KL w latach 2007 – 2013.

Metodyka nauczania: warsztaty i ćwiczenia praktyczne
połączone z prezentacjami multimedialnymi:

PROGRAM

I .Moduł tematyczny: ZMIANY W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW:
§ plan kont,
§ zatwierdzanie wydatków,
§ ewidencja wydatków,
§ archiwizacja.
II. Moduł tematyczny: DOKUMENTACJA WYDATKÓW:
§ ogólne zasady kwalifikowalności wydatków ,
§ cechy dokumentacji księgowej,
§ opracowanie szablonu do opisywania i zatwierdzania dokumentacji księgowej,
§ naliczenie i rozliczenie wynagrodzeń,
§ karty pracy,
§ rozliczenia z tytułu podatków (VAT i pdof), ZUS,
§ księgowanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki .
III. Moduł tematyczny: ZASADY SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
§ wypełnianie wniosków,
§ warunki przekazywania dotacji,
§ harmonogramy płatności.
IV. Moduł tematyczny: PRZYKŁADY ROZLICZENIA DOTACJI WG ZATWIERDZONEGO BUDZETU:
§ pozycje budżetu,
§ podstawa poniesienia wydatku,
§ sposoby kalkulacji,dokumenty poświadczające poniesienie wydatku.
Podsumowanie, pytania, ocena szkolenia, wręczenie certyfikatów

Prowadzący: Główna księgowa jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert finansowy w zakresie rozliczania projektów europejskich za lata 2004-2006. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla księgowych oraz osób rozliczających dotacje z projektów europejskich SOCRATES COMENIUS, EFS.
Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/ Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE, www.idrie.pl /
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 15.02.2010 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: AKTUALNOŚCI W ŚWIETLE ZMIAN W PRZEPISACH OD 1.01.2010
KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL w latach 2007 – 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD KWALIFIKOWALNOŚCI

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..
Stanowisko: ……………………………………………………………………………..
Nazwa instytucji: ……………………………………………………………………….
NIP…………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………..
Tel/fax: ……………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………..
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A.
I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

IDRiE: www.idrie.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
RPCP » 27 września 2021, 19:25

TURNUS

GOPSy » 27 września 2021, 16:08

"13" emerytura netto ZUS, KRUS.

don48 » 27 września 2021, 15:55

obliczenie dochodu

opsSR34 » 27 września 2021, 14:52

podnajem mieszkania od pkp