Archiwalne

Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia FA oraz ŚP


Serdecznie Państwa zapraszamy na szkolenie z tematu: "Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz sposobu realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne". Szkolenia odbywać się będą w następujących miastach: Poznań, Radom, Warszawa, Nowy Sącz, Katowice.

Zapraszamy Państwa na szkolenia w następujących miastach:

30.01.2012 Poznań
31.01.2012 Radom
01.02.2012 Warszawa
02.02.2012 Nowy Sącz
03.02.2012 Katowice

Wykładowca:

Olgierd Podgórski – Naczelnik wydziału legislacji w Departamencie Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 2004r.

Program szkolenia:

W zakresie świadczeń rodzinnych:
Kontynuacja w 2012 r. rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 19 sierpnia 2011r. (przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2012 r.)
1. zmiana definicji dochodu (nowe dochody);
2. zmiana zasad ustalania dochodu w przypadku uzyskiwania stypendiów przez uczniów lub studentów;
3. zmiana katalogu i zasad ustalania utraty i uzyskania dochodu;
4. zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
– ograniczenie kręgu podmiotowego,
– nowe negatywne przesłanki prawa do świadczenia,
– prawo do świadczenia w przypadku pozostawania w związku małżeńskim,
– nowe zasady prowadzenia wywiadu;
5. ustalanie nienależnie pobranych świadczeń w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
6. zmiana sposobu ustalania wysokości składki zdrowotnej
7. ustalanie prawa do świadczeń z tytułu urodzenia dziecka dla rodzin adopcyjnych oraz powrót zaświadczeń potwierdzających pozostawanie pod opieką medyczna w okresie ciąży,
8. zmiany sposobu dokumentowania dochodów oraz innych okoliczności, wprowadzone ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
– weryfikacja złożonych oświadczeń,
– konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia.

W zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
1. zmiana definicji dochodu (nowe dochody);
2. zmiana zasad ustalania dochodu w przypadku uzyskiwania stypendiów przez uczniów lub studentów;
3. zmiana katalogu i zasad ustalania utraty i uzyskania dochodu;
4. zmiany w zakresie koordynacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej;
5. zmiana zasad rozliczenia wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku zmiany wysokości zasądzonych alimentów;
6. sposób postępowania w przypadku zgonu osoby zobowiązanej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
7. sposób postępowania w zakresie ustalania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku gdy osoba uprawniona otrzymała alimenty;
8. wprowadzenie nowych rozwiązań w procedurze zatrzymywania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego przez wprowadzenie trybu odwoławczego oraz realizację zasady proporcjonalności – wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za osobę uchylającą się od alimentacji
9. utworzenie przez ministra właściwego do spraw rodziny rejestru centralnego obejmującego dane dotyczące osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wartości udzielonych świadczeń oraz przesyłanie do niego informacji przez gminy;
10. zmiana sposobu dokumentowania dochodów oraz innych okoliczności wprowadzona ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
– weryfikacja złożonych oświadczeń,
– konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia.
Omówienie nowych rozporządzeń w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Sprawy bieżące związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Dyskusja – odpowiedzi na pytania.

www.Percept-szkolenia.pl

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
samko » 29 listopada 2021, 20:38

Szybka nauka języków

[email protected] » 29 listopada 2021, 19:56

ZASIŁKI CELOWE

GOPS_1234 » 29 listopada 2021, 16:13

Uzyska i utrata dochodu?