Archiwalne

Szkolenia SPS we Wrocławiu i Toruniu: Zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza do udziału w szkoleniach pt. "Najnowsze zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w prawie i w praktyce" prwadzonych przez Renatę Durdę – Kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Termin: 22 marca Wrocław, 23 marca Toruń. SPS serdecznie zaprasza na wojewódzkie szkolenia:

„Najnowsze zmiany w SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE – w prawie i w praktyce”

Adresat

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników socjalnych oraz psychologów OPS, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w środowisku lokalnym, dyrektorów i pedagogów szkolnych, koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole, członków Komisji PiRPA, realizatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kuratorów zawodowych i społecznych, policjantów, strażników miejskich,

SZKOLENIE POPROWADZI

Renata Durda: Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ( www.niebieskalinia.pl ), placówki Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pani Renata Durda od 12 lat jest pracownikem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym ostatnie 5 lat na stanowisku zastępcy dyrektora). Współtwórczyni kampanii "Powstrzymać przemoc domową" w 1997 roku (rozpoznawalnej jako kampania "Bo zupa była za słona") oraz kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" w 2001 roku; certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; redaktor naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia" poświęconego problematyce przemocy (www.pismo.niebieskalinia.pl) ; członek Rady ds. Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, Warszawa.

Szkolenia odbędą się w dniach:

22 marca 2010r. (poniedziałek) we Wrocławiu
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław ( www.duw.pl )

23 marca 2010r. (wtorek) w Toruniu
w Centrum Konferencyjnym „Biznes Park”
ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń ( www.redcatering.pl )

Studio Profilaktyki Społecznej jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, wpisaną do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie pod numerem 6/2006

„Najnowsze zmiany w SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE – w prawie i w praktyce”- program szkolenia:

10.00-15.00 Prowadzenie Renata Durda:

I. Skala zjawiska przemocy w rodzinie

Rozpowszechnienie różnych form przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej); nowe formy przemocy (np. stalking, cyberbulling); akceptacja społeczne dla przemocy; prawdopodobieństwo powtórzenia się aktów przemocy; przyczyny braku poszukiwania pomocy przez osoby pokrzywdzone

II. Przemoc w rodzinie a konflikty rodzinne

Różnice między agresją, konfliktem a przemocą – psychologiczne i prawne

III. Nowe rozwiązania prawne przydatne w systemie pomocy rodzinie

Nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rozszerzenie procedury „Niebieskie Karty” o nowe służby (poza policja i pomocą społeczną także o oświatę, służbę zdrowia i gminne komisje rozwiązywania problemowo alkoholowych); obowiązek powoływania lokalnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, uprawnienia tych zespołów; obowiązek uchwalania i realizacji gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy i inne.

Zmiany kodeksowe związane z możliwością izolacji sprawcy od ofiary, oraz unormowania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie rodziców (w ramach kodeksu postępowania karnego i kodeksu postępowania cywilnego)

IV. Dobre praktyki środowisk lokalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy

Prezentacja wdrożonych już gminnych/miejskich programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praktyki działania lokalnych zespołów interdyscyplinarnych i pilotażowych projektów nowych formularzy „Niebieskich Kart”

13.00-13.30 Obiad

V. Ogólnopolskie projekty i inicjatywy działań na rzecz osób pokrzywdzonych

Prezentacja Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw (projekt wdrażanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości); ogólnopolskich kampanii związanych z profilaktyką bicia dzieci („Dzieciństwo bez przemocy”, „Bicie jest głupie”, „Kocham. Nie biję” i innych), Kampania Białej Wstążki, plebiscyt „Policjant, który mi pomógł” i innych inicjatyw, w które mogą się włączać środowiska lokalne.

15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń

od 15.00 Konsultacje i pytania z Renatą Durdą

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 250,00 zł od osoby i obejmuje: poczęstunek- kawa, herbata, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, zaświadczenie. Dojazd na własny koszt.

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków, tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41

Harmonogram szkolenia wraz z kartą zgłoszenia: www.sps.org.pl  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»