Newsy

Europejska Kampania Społeczna FEANTSA: Rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe!

FEANTSA (Europejska Sieć Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi) rozpoczyna kampanię społeczną zatytułowaną: Rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe! (Ending homelessness is possible!). Kampania realizowana będzie poprzez organizacje członkowskie FEANTSA w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Kampania realizowana jest w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.

Apel Kampanii

Rozwiązanie problemu bezdomności może się wydawać nierealnym marzeniem, ale FEANTSA wierzy, że problem ten można rozwiązać jeśli cele tutaj określone staną się częścią zintegrowanej polityki wobec bezdomności.

▪ Aby już nikt nie mieszkał „na ulicy”
Nikt nie powinien być zmuszony do spania na ulicy z powodu braku wysokiej jakości usług zaadaptowanych do jego/jej potrzeb i aspiracji. W dzisiejszej Europie, nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której ludzie musza narażać swoje bezpieczeństwo, zdrowie i godność śpiąc na ulicy.

▪ Aby pobyt w placówkach interwencyjnego zakwaterowania ograniczony był tylko do „sytuacji kryzysowej
Nikt nie powinien pozostawać w placówce interwencyjnego (awaryjnego) zakwaterowania przez okres wykraczający poza „sytuację kryzysową”. Noclegownie są tylko tymczasowym rozwiązaniem złożonego problemu. Nie zostały zaprojektowane jako długoterminowe rozwiązania dla marginalizowanych ludzi i nie mogą zastąpić prawdziwych „domów”.

▪ Aby przejściowe zakwaterowaniu było tylko etapem na drodze do udanego „wyjścia” z bezdomności
Formy przejściowego zakwaterowania – schroniska, hostele dla bezdomnych, tymczasowe zakwaterowanie i przejściowe wspierane zakwaterowanie – są tylko krótko i średnioterminowym etapem na drodze do długoterminowego mieszkalnictwa. Niestety niniejsze formy zakwaterowania mogą stać się bardziej permanentne niż być powinny.

▪ Aby już nikt nie opuszczał instytucji bez opcji mieszkaniowej
Nikt kto przebywa w instytucji – szpitalu, placówce opiekuńczej czy więzieniu – nie powinien być zwalniany bez odpowiedniego wsparcia oraz adekwatnych opcji mieszkaniowych. Młodzi ludzie opuszczający instytucje opiekuńcze, chorzy opuszczający szpitale oraz osoby wychodzące z więzienia są często zagrożeni bezdomnością. Aby zapobiec sytuacji przejścia z instytucji opiekuńczej do bezdomności i z powrotem do opieki, ludzie ci mogą być wspierani poprzez odpowiednią pomoc i dobre propozycje mieszkaniowe.

▪ Aby żadna młoda osoba nie stała się bezdomna w rezultacie przejścia w niezależne życie
Osoby wchodzące w samodzielne życie są szczególnie zagrożone bezdomnością. Młode osoby nie powinny stawać się bezdomne z powodu braku opcji mieszkaniowych, usług lub uprawnień do świadczeń podczas przejścia w niezależne życie. Można uczynić znacznie więcej by pomóc młodym ludziom żyć samodzielnie i zapewnić im odpowiednie warunki mieszkaniowe.

Plakat kampanii [ tutaj ].pdf

Ulotka Kampanii PL

Ulotka Kampanii EN

Strona internetowa kampanii [ tutaj ]

Bezdomność w UE

W Unii Europejskiej obserwuje się wielu bezdomnych mężczyzn i rosnącą liczbę bezdomnych kobiet i dzieci. Śpiąc „pod chmurką” na ulicy, długotrwale pozostając w noclegowniach i schroniskach, ich prawa człowieka są ograniczane i łamane.

Do bezdomności prowadzi wiele czynników i nie są to tylko indywidualne albo związane z relacjami doświadczenia takie jak rozwód, strata bliskiej osoby, choroba psychiczna, przemoc domowa czy uzależnienie. Podstawowe czynniki takie jak dostępność mieszkań, bezrobocie, niestabilne zatrudnienie czy dyskryminacja także odgrywają olbrzymią rolę. Ponadto czynniki instytucjonalne takie jak słabo koordynowane usługi społeczne oraz nieadekwatna struktura wypłaty świadczeń społecznych mają fundamentalny wpływ na niniejsze zjawisko. Bez wspól- nego wysiłku twórców polityki by zwalczać niniejsze czynniki, zbyt wiele jednostek i rodzin znajdzie się na ulicy lub spędzi miesiące lub lata w tymczasowym zakwaterowaniu.

Rozwiązanie problemu bezdomności nie oznacza kryminalizacji ludzi bezdomnych, lub ocenianie ich sytuacji. Oznacza inwestowanie czasu i zasobów w długotrwałe rozwiązania dla bezdomności i dostarczanie realnych, indywidualnych alternatyw. Nadszedł czas by odejść od inwestowania w krótkotrwałe instrumenty, które po kilku dekadach pozwalały tylko radzić sobie z bezdomnością natomiast nie umożliwiały rozwiązania problemu. Pracujmy dla Europy gotowej do rozwiązania problemu bezdomności. Raz na zawsze.

Piotr Olech
POMORSKIE FORUM
na rzecz wychodzenia z bezdomności
www.pfwb.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Problem bezdomności ludzi młodych. Jak temu zapobiec?

18 lutego 2020      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...»
Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa a pomoc społeczna

02 kwietnia 2020      TAGI:         
W dniu 31 marca 2020 została opublikowana ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie...»
Praca zdalna w urzędach została przedłużona. Jest rozporządzenie Rady Ministrów

Praca zdalna w urzędach została przedłużona. Jest rozporządzenie Rady Ministrów

01 marca 2021      TAGI:         
W dniu 26 lutego zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego...»
Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

31 lipca 2020      TAGI:         
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o działaniach wspierających i aktywizujących...»

RPO o przeciwdziałaniu bezdomności

02 stycznia 2020      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z apelem o powołanie w ramach Kancelarii Prezesa...»
Gosia1979 » 18 października 2021, 10:24

Dziecko w OHP

JoannaS » 18 października 2021, 10:24

Opieka wytchnieniowa

SylwiaP. » 18 października 2021, 10:20

przekrocz. terminu i dochodu

Zuzannaxx » 18 października 2021, 09:57

Nowe mieszkanie od gminy