Archiwalne

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY
Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN

Program szkolenia

– Wprowadzenie, prezentacja programu szkolenia
– urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy,
– czas pracy
pojęcie czasu pracy,
normy czasu pracy,
odpoczynek dobowy i tygodniowy,
systemy czasu pracy,
rozkłady czasu pracy,
praca w niedzielę i święta,
praca w godzinach nadliczbowych,
– ewidencja czasu pracy,
– rozliczanie czasu pracy,
– wynagrodzenie za pracę – inne świadczenia pieniężne zasadnicze, nadgodziny, dodatek nocny, premie regulaminowe, uznaniowe, wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, ochrona wynagrodzenia za pracę,
– zatrudnianie niepełnosprawnych – wymagania techniczne, uprawnienia,
– wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych – emerytury, renty, zasiłki,
składki, kapitał początkowy,
– świadczenia przysługujące pracownikom z ubezpieczenia społecznego: zakres i sposób realizacji poszczególnych świadczeń oraz świadczenia w razie utraty pracy.

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia, wręczenie certyfikatów.

Prowadzenie: mgr inż. zarządzania finansami (Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) 14 lat doświadczenia w zakresie zatrudnienia i płac, ubezpieczeń społecznych w MŚP, Z-ca Kierownika Działu Kadr i Płac. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dot. praktycznych aspektów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń pracowniczych.

Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje: materiały,
świadectwo, bufet w czasie warsztatów.
OFERTA SPECJALNA!!!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów
w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/ Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl /

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA: data szkolenia: 29.04.2010 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY
Imię i nazwisko:

Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP
Adres:
Tel/fax:
e-mail: 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

IDRiE: www.idrie.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
gosia4 » 24 lipca 2024, 14:06

chorobowe a skończone 50 lat

mycha900 » 24 lipca 2024, 14:00

Powtórka z rozrywki ?

Klaudia3197 » 24 lipca 2024, 13:41

CZYSTE POWIETRZE

referent001 » 24 lipca 2024, 12:40

Nieprzedłużone orzeczenie