Archiwalne

Wizyta studyjna w Trójmieście dla kadr kierowniczych

W ramach Akademii Partnerstwa Społecznego zapraszamy przedstawicieli kadr kierowniczych pomocy społecznej na wizytę studyjną, która planowana jest w terminie 20 – 22 października 2010 r. i odbędzie się w Trójmieście. Udział w niej umożliwi wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów zawodowych w zakresie partnerstwa, a także umożliwi przedstawienie dorobku wypracowanego przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Działające na Pomorzu od 1997 r. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności prowadzi współpracę (sformalizowaną na zasadzie członkostwa w Pomorskim Forum – Porozumienie o współpracy podpisane 11 września 2001r. sygnowanego przez ówczesną sekretarz stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Joannę Staręgę-Piasek) z Urzędem Marszałkowskim, Uniwersytetem Gdańskim a także większością Ośrodków Pomocy Społecznej jak i Organizacji Pozarządowych, zajmujących się problematyką bezdomności w całym województwie. Od dziesięciu lat Pomorskie Forum prowadzi również działalność szkoleniową i badawczą, posiada także ogromne doświadczenie w realizacjach wizyt studyjnych.

W ramach Akademii Partnerstwa Społecznego, zapraszamy na wizytę studyjną skierowaną do kadry kierowniczej pomocy społecznej, która planowana jest w terminie 20 – 22 października 2010 r. i odbędzie się w Trójmieście.

Udział w niej umożliwi wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów zawodowych w zakresie partnerstwa, a także umożliwi przedstawienie dorobku wypracowanego przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Możliwy udział w wizycie studyjnej przewidziany jest dla 14 osób z całej Polski. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2010 r. na adres [email protected]

Szczegółowe informacje na temat wizyty studyjnej znajdują się na stronie http://www.pfwb.org.pl/2010/08/wizyta-studyjna-w-trojmiescie-dla-kadr-kierowniczych-pomocy-spolecznej/

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Wizyta studyjna w Trójmieście dla kadr kierowniczych (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»