Archiwalne

Wizyta studyjna Biłgoraj i Kraśnik

30 listopada-2 grudnia 2011 roku, w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju i Kraśniku. Wizyta studyjna jest bezpłatna; uczestniczki i uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z jej organizacją.

CEL
Celem bezpłatnej wizyty studyjnej jest przybliżenie osobom uczestniczącym w wyjeździe praktycznej strony współpracy organizacji pozarządowej z instytucjami publicznymi oraz zaprezentowania jej efektów. Zostaną zaprezentowane działania mające na celu rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych w zakresie pracy z rodzinami, na przykładzie współpracy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, najbardziej rozpoznawalnej instytucji pozarządowej działającej na rzecz rodzin oraz dzieci i młodzieży zagrożonych utratą pieczy rodzicielskiej i tych, które ją utraciły wraz z PCPR, OPS i przedstawicielami samorządu.

Uczestnicy/ uczestniczki wizyty zapoznają się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie wsparcia rodzin i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wizyta zostanie wzbogacona o dyskusję na temat nowej Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i jej praktycznym wymiarze.

DLA KOGO
Przyjmujemy zgłoszenia od osób zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej. Zależy nam, aby w wyniku wizyty uczestnicy mogli wykorzystywać zaobserwowane wzorce i sprawdzone metody współpracy, dlatego zachęcamy do zgłaszania się w 2-osobowych zespołach (kadra zarządzająca i pracownicy instytucji), prosimy o przesyłanie formularzy w jednym mailu.

W wizycie studyjnej weźmie udział 30 osób z całego kraju.

Więcej informacji oraz wszelkie formularze
znajdą Państwo na stronie www.irss.pl

Zapraszamy na wizytę!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Wizyta studyjna Biłgoraj i Kraśnik (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»