Archiwalne

Szkolenie: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako zadanie pomocy społecznej – stan prawny po 1 sierpnia 2010 r.


Przeciwdziałanie zjawisku przemocy jest jednym z istotnych zadań jednostek pomocy społecznej. Prawidłowe funkcjonowanie gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga odpowiedniego przygotowania, regulaminu oraz stosownych zarządzeń towarzyszących powołaniu zespołu interdyscyplinarnego.

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w dniu 1 sierpnia 2010r., na organy pomocy społecznej, w szczególności na zatrudnionych tam pracowników socjalnych nałożono nowe istotne obowiązki.

Celem szkolenia jest omówienie konkretnych projektów, dokumentów oraz analiza zadań i kompetencji ośrodków pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W szczególności szkolenie koncentrować się będzie na procedurach związanych z odbieraniem dzieci z rodzin w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.

Szkolenie kierowane jest do pracowników ośrodków pomocy społecznej, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, także dla osób wchodzących w skład zespołów interdysplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ:
09 września – OLSZTYN
10 września – BYDGOSZCZ

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZGŁOSZENIA:
www.euroforum.com.pl
tel. 32/ 771 14 61
faks 32/ 771 30 51

Zapraszamy serdecznie!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako zadanie pomocy społecznej – stan prawny po 1 sierpnia 2010 r. (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
warawn2 » 20 lutego 2024, 17:48

zasiłek opiekuńczy po macierzyńskim

mały_gops » 20 lutego 2024, 16:29

Czyste powietrze - Tom i Inni

kk1990 » 20 lutego 2024, 15:40

czyste powietrze

Asiik » 20 lutego 2024, 15:24

ŚP PROSZĘ O POMOC