Archiwalne

Wybrane problemy finansowania zadań JST z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Studio Profilaktyki Społecznej SPS zaprasza we wrzesniu do udziału w szkoleniach wojewódzkich. Program szkolenia został opracowany w związku ze zmienioną sytuacją prawną na poziomie urzędów gminy po wejściu w życie od 1 sierpnia 2010 roku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikającymi z tego faktu nowymi zadaniami własnymi gminy nałożonymi przez ustawę oraz jej powiązań z dotychczasowymi zadaniami wynikającymi m.in. z ustawy o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szkolenia odbędą się we wrześniu w dniach: 20.09 Szczecin, 21.09 Gdańsk, 23.09 Wrocław, 24.09 Poznań, 29.09 Opole, 30.09 Łodź

SPS serdecznie zaprasza na wojewódzkie szkolenie z cyklu „Rachunkowość w praktyce”: Wybrane problemy finansowania zadań JST z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – po ostatnich zmianach w prawie.

Założenia merytoryczne: program szkolenia został opracowany w związku ze zmienioną sytuacją prawną na poziomie urzędów gminy po wejściu w życie od 1 sierpnia 2010 roku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikającymi z tego faktu nowymi zadaniami własnymi gminy nałożonymi przez ustawę oraz jej powiązań z dotychczasowymi zadaniami wynikającymi m.in. z ustawy o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzący szkolenie odwołuje się nie tylko do zapisów ustawowych, ale także pokazuje praktyczne aspekty obowiązującego prawa.

Adresat: szkolenie przeznaczone jest dla; skarbników, głównych księgowych i księgowych JST, dyrektorów/ kierowników Jednostek Pomocy Społecznej, głównych księgowych i księgowych JPS, przewodniczących Komisji RPA, pełnomocników wójtów, burmistrzów i prezydentów ds. PiRPA, pracowników Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich, przedstawicieli ROPS oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

1. Zasady ogólne finansowania zadań JST – w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rodzaje wydatków budżetu.
3. Planowanie wydatków na zadania w budżecie oraz w rocznym planie finansowym jednostki budżetowej.
4. Zagadnienia klasyfikacji wydatków na zadania – ujętych w budżecie i planach jednostek budżetowych.
5. Realizacja niektórych zadań ustawowych w trybie ich zlecania i udzielania dotacji na rzecz NGO lub podmiotu z art. 3 ust. 3 uDPPiW.

Szkolenie prowadzi: Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista i praktyk w zakresie finansów publicznych, doświadczony wykładowca akademicki, autor wielu publikacji.

Szkolenia odbędą się w dniach:

20 września 2010r. (poniedziałek) w Szczecinie
w godz. 9.00-14.00
Sala Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin (www.szczecin.uw.gov.pl)

21 września 2010r. (wtorek) w Gdańsku
w godz. 9.00-14.00
Sala Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk (www.notgdansk.pl)

23 września 2010r. (czwartek) we Wrocławiu
w godz. 10.00-15.00 (plus konsultacje)
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław (www.not.pl)

24 września 2010r. (piątek) w Poznaniu
w godz. 10.00-15.00 (plus konsultacje)
„Dom Technika” Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań (www.poznan.not.org.pl)

29 września 2010r. (środa) w Opolu
w godz. 10.00-15.00 (plus konsultacje)
Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (www.ople.um.gov.pl)

30 września 2010r. (czwartek) w Łodzi
w godz. 10.00-15.00 (plus konsultacje)
Hotel Savoy
ul. Romualda Traugutta 6, 90-107 Łódź (www.centrumhotele.pl)

„Wybrane problemy finansowania zadań JST z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – po ostatnich zmianach w prawie”- program szkolenia:

Prowadzenie Prezes RIO

1. Zasady ogólne finansowania zadań JST – w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
1.1. Uwarunkowania wynikające z zasad praworządności
1.2. Pojęcie „zadanie publiczne JST” oraz pojęcie „kompetencje” (narzędzia i metody realizacji zadań), źródła zadań i kompetencji w przypadku JST – ustawodawstwo i orzecznictwo sądowe,
1.3. Konstytucyjna zasada adekwatności między (nowymi) zadaniami, a źródłami środków w dyspozycji JST do ich sfinansowania
1.4. Zasada prawna: „wykonywania zadań w drodze tworzenia własnych jednostek samorządu organizacyjnych lub/i zawierania umów z innymi podmiotami (przepisy ustaw ustrojowych),
1.5. Możliwość realizacji zadań w drodze współdziałania między JST (czy zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można wykonywać w drodze współdziałania z inną JST?
1.6. Konstytucyjna zasada działania na podstawie „ustawy” w zakresie pozyskiwania dochodów i dysponowania nimi na cele publiczne.
1.7. Ograniczenie planowania wydatków w budżecie JST – wyłącznie na finansowanie zdań JST określonych w przepisach szczególnych.
1.8. Zasady i formy prowadzenia gospodarki finansowej przez JST (w zakresie wykonywania zadań) – według ustawy o finansach publicznych.
1.9. Nadzór nad działalnością finansową JST.
1.10. Zadania własne obligatoryjne JST oraz sposoby zagwarantowania środków na nie w budżecie JST w trybie nadzoru RIO nad uchwałą budżetową JST.
2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rodzaje wydatków budżetu.
2.1. Rodzaje zadań oraz formy ich finansowania – związane z nimi wydatki budżetu JST.
2.2. Źródła środków na sfinansowanie zadania.
2.3. Zbieg między zadaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a niektórymi zadaniami z ustawy o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Planowanie wydatków na zadania w budżecie oraz w rocznym planie finansowym jednostki budżetowej.
3.1. Projekty planów finansowych jednostek budżetowych.
3.2. Konsolidacja dochodów i wydatków w projekcie budżetu (uchwały budżetowej).
3.3. Uchwalenie uchwały budżetowej (szczegółowość planowania wydatków w uchwale budżetowej).
3.4. Przeniesienie ustaleń o dochodach i wydatkach budżetu (wraz z dodatkowym uszczegółowieniem) do przyjmowania planów finansowych jednostek budżetowych JST.
4. Zagadnienia klasyfikacji wydatków na zadania – ujętych w budżecie i planach jednostek budżetowych.

– Obiad

5. Realizacja niektórych zadań ustawowych w trybie ich zlecania i udzielania dotacji na rzecz NGO lub podmiotu z art. 3 ust. 3 uDPPiW.

– Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, obiad
– Konsultacje indywidualne i pytania z Prezesem RIO

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 250,00 zł od osoby i obejmuje: poczęstunek- kawa, herbata, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, zaświadczenie. Dojazd na własny koszt.

Harmonogramy szkoleń wraz z kartami zgłoszeń
do pobrania na www.sps.org.pl
Zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
kamos90 » 18 października 2021, 09:12

Metry - wątpliwość

Sylwwwiaops » 18 października 2021, 09:03

Nowed druki od listopada

ope123 » 18 października 2021, 08:56

moc wsteczna