Archiwalne

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie z cyklu ”Rachunkowość w JPS w praktyce” w dniach 26-29.09.2010r. w Zakopanem

SPS zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu „Rachunkowość JPS w praktyce” prowadzone m.in przez P. Ewę Koszelę z RIO w Katowicach w dniach 26-29.09.2010r. Ostatnie wolne miejsca! W programie m.in.: Nowe zadania w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, kontrola zarządcza, budżet zadaniowy….

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu „Rachunkowość JPS w praktyce”;

– Nowe zadania w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
oraz planów kont…

Budżetowanie zadaniowe – narzędzie zwiększające efektywność zarządzania finansami publicznymi i jego związek z kontrolą zarządczą

Kontrola zarządcza w Jednostkach Pomocy Społecznej
Organizacja i prowadzenie rachunkowości wg najnowszych przepisów

Szkolenie przeznaczone jest dla: głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), kierowników JPS i innych osób zainteresowanych rachunkowością jednostek pomocy społecznej

Szkolenie prowadzą:

Naczelnicy Wydziałów Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnych Izb Obrachunkowych, specjaliści w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, autorzy artykułów, specjaliści z zakresu finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych, praktycy

Szkolenie odbędzie się w dniach:
26-29 września 2010r. ( niedziela-środa 4 dni! ) w Zakopanem
Ośrodek Wypoczynkowy „Bel-Ami” ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
„Bel-Ami” położony jest 5 minut od Krupówek, w centrum Zakopanego a jednocześnie w zacisznym miejscu

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców

3 noclegi ze śniadaniem w sprawdzonym od wielu lat Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Bel-Ami” w Centrum Zakopanego, 3 min. od Krupówek, a jednocześnie w zacisznym miejscu

PROGRAM SZKOLENIA „Rachunkowość JPS w praktyce”:

26-29.09.2010r.- Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” w Zakopanem

26.09.2010r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w „Bel-Ami”

27.09.2010r. (poniedziałek)
Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej
Budżetowanie zadaniowe – podstawowe założenia

07.30-09.00 Śniadanie

(13.00-14.00 Obiad)
09.00 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia, rozpoczęcie szkolenia
09.00-15.30 Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostek pomocy społecznej.
Budżetowanie zadaniowe – narzędzie zwiększające efektywność zarządzania finansami
publicznymi i jego związek z kontrolą zarządczą:

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej:

 co to jest Wieloletnia Prognoza Finansowa i jakie ma znaczenie dla jednostek organizacyjnych jst – w tym:
 zakres upoważnień,
 wykaz przedsięwzięć:
• definicja przedsięwzięcia,
• przedsięwzięcia – obowiązkowe i fakultatywne do ujęcia w WPF,
• cel przedsięwzięcia,
• jednostka koordynująca,
• limity wydatków,
• limity zobowiązań,
 odpowiedzialność osób biorących udział w wykonywaniu budżetu/planu finansowego:
– kierownik jednostki (odpowiedzialność za rachunkowość, finanse, zamówienia publiczne),
– główny księgowy (skarbnik),
– pracownicy merytoryczni – zakresy czynności,
– przekazanie przez kierownika jednostki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
pracownikom merytorycznym,
 upoważnienia dotyczące zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz delegowanie je na kierowników jednostek organizacyjnych,
 układ wykonawczy – jak wyglądają kompetencje kierowników jednostek w zakresie określania planu po jego likwidacji,
 zaciąganie zobowiązań wieloletnich – aktualnie i po uchwaleniu WPF,
 obszary ryzyka występowania najczęstszych nieprawidłowości w trakcie realizacji budżetu i planów finansowych,
 najczęstsze nieprawidłowości skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych – jak ustrzec się błędów?

Budżetowanie zadaniowe – podstawowe założenia
 budżetowanie zadaniowe, a kontrola zarządcza w jednostce – podobieństwa i różnice,
 budżet zadaniowy a zapisy nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – unormowania art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy – dokonywanie wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
• uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
• optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
 podział budżetu/planu finansowego na poszczególne zadania,
 co to jest deklaracja wyniku programu i plan świadczenia usług,
 osoby odpowiedzialne za wykonywanie poszczególnych zadań,
 rodzaje i sposób ustalania mierników np.: efektywności, skuteczności, wydajności, dyscypliny budżetowej, satysfakcji,
 najważniejsze dokumenty występujące w budżecie zadaniowym np.: charakterystyka zadania, karta zadania (plan finansowo-rzeczowy),
 monitoring (kontrola) i ewaluacja budżetu zadaniowego,
 praktyczny przykład budżetowania zadaniowego.

15.00-15.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne

15.30-19.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka z przewodnikiem tatrzańskim Andrzejem
Frączystym do Doliny Białego lub Doliny Strążyskiej lub na Kalatówki

od 19.30 Kolacja integracyjna z kapelą góralską i konkursami, później dyskoteka

28.09.2010r. (wtorek)
Nowe zadania w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
Kontrola zarządcza w Jednostkach Pomocy Społecznej

08.00-09.00 Śniadanie
09.00-13.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka kolejką na Kasprowy Wierch- dodatkowo płatne
13.00-14.00 Obiad
14.00-19.30 Nowe zadania w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości. Kontrola zarządcza w jednostkach pomocy
społecznej:
1. Nowe zadania w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
2. Standardy kontroli na świecie oraz pojęcia związane z kontrolą.
3. Kontrola zarządcza w jednostkach pomocy społecznej:
• Cele i zadania – plan działalności – mierniki realizacji.
• Ocena ryzyka w jednostce – prawdopodobieństwo i skutki – reakcja na ryzyko – praktyczne przykłady.
• Kodeks etyki – przykładowy kodeks,
• Efektywność i skuteczność przepływu informacji,
• Ocena systemu kontroli zarządczej
• Pozycja kierownika, głównego księgowego i innych pracowników w systemie kontroli zarządczej
4. Odpowiedzialność osób biorących udział w wykonaniu planu finansowego jednostki oraz planu zadań
zleconych:
a) kierownika jednostki (odpowiedzialność za rachunkowość, finanse, zamówienia publiczne)
b) głównego księgowego
c) pracowników merytorycznych

5. Prowadzenie rachunkowości – co powinno być uregulowane przez jednostkę?

6. Co warto uwzględnić projektując system kontroli ośrodka pomocy społecznej?
7. Obszary ryzyka występowania najczęstszych nieprawidłowości w działalności jednostek pomocy
społecznej – na co zwrócić szczególną uwagę by ustrzec się błędów?
8. Mechanizmy kontroli – odpowiedź na konkretne ryzyko – przykłady.

9. Podstawy prawne funkcjonowania poszczególnych jednostek na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów – porównanie dotychczasowych i nowych przepisów dotyczących finansów publicznych.

19.00-19.30 Konsultacje indywidualne
od 19.45 Kolacja uroczysta z muzyką

29.09.2010r. (środa)
Organizacja i prowadzenie rachunkowości wg najnowszych przepisów- wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.30 Organizacja i prowadzenie rachunkowości wg najnowszych przepisów:

1. Organizacja i prowadzenie rachunkowości wg najnowszych przepisów:
• ewidencja księgowa jednostki – projektowane zmiany,
• ewidencja funduszu alimentacyjnego – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
• sprawozdawczość – Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-Z, Rb- ZN – wyjaśnienia MF

2. Likwidacja rachunków dochodów własnych:
10. Inwentaryzacja roczna w jednostkach sfery finansów publicznych.
11. Dyscyplina finansów publicznych – najczęstsze nieprawidłowości skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

13.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia
od 13.30 Obiad

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI
740,00 zł. OD OSOBY. W CENIE SZKOLENIA:
– autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Wykładowców
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-4 osobowe) Pokoje 1 osobowe-
dodatkowo płatne) 3 obiady, 2 kolacje integracyjne oraz wycieczka piesza z przewodnikiem tatrzańskim

Harmonogram do pobrania na www.sps.org.pl

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Ostatnie wolne miejsca na szkolenie z cyklu ”Rachunkowość w JPS w praktyce” w dniach 26-29.09.2010r. w Zakopanem (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR