Archiwalne

Rachunkowość JPS – szkolenia

30 września 2010r. – POZNAŃ – Hotel „222” – ul. Grunwaldzka 222

1 października 2010r. – WROCŁAW – Budynek „NOT” – ul. Piłsudskiego 74

7 października 2010r. – WARSZAWA – Hotel Gromada Centrum – Pl. Powstańców Warszawy 2

8 października 2010r. – LUBLIN – Starostwo Powiatowe – ul. Spokojna 9

PROWADZĄCY: Wojciech RUP – absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz studiów podyplomowych z matematyki na UW w 2002 r. uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta, od 10 lat zajmuje się zawodowo kontrolą finansów publicznych, jest również autorem znanych i cenionych publikacji z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej m.in.: „Wzory księgowań w jednostce budżetowej”, „Praktyczny komentarz do zmian rachunkowości budżetowej”, „Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych”, oraz „Nowe zasady rachunkowości budżetowej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.”

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Gospodarka finansowa ośrodka pomocy społecznej:
– Kompetencje kierownika OPS
– Uprawnienia głównego księgowego OPS
– Organizacja rachunkowości w OPS
– Inne zmiany w polityce rachunkowości jednostek budżetowych według nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.

II. Nowe zasady ewidencji operacji gospodarczych według nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.:
– Zamknięcie ksiąg rachunkowych
– Zmiany w planach kont
– Środki trwałe i ich wartość
– Wycena i ewidencja majątku jednostki pomocy społecznej

III. Sprawozdanie finansowe według nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.:
– Bilans jednostki budżetowej
– Rachunek Zysków i Strat
– Zestawienie zmian w funduszu jednostki

IV. Ewidencja księgowa funduszu alimentacyjnego:
– Należność od dłużnika
– Naliczanie odsetek od należności alimentacyjnych
– Księgowanie wpłaty komornika
– Sporządzanie sprawozdania Rb 27 ZZ

V. Księgowanie innych szczególnych operacji występujących w działalności OPS według nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. (w tym środków z budżetu Unii Europejskiej)

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SZKOLEŃ udzielamy
pod numerami telefonów: 12 626-01-40 lub 12 635-83-65
KARTA ZGŁOSZENIA oraz szczegółowy PROGRAM szkolenia do pobrania na naszej stronie internetowej: www.oti.org.pl

ORGANIZATOR SZKOLENIA
Ośrodek Twórczej Interwencji
ul. Śmiała 20/2
31-348 Kraków
www.oti.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Rachunkowość JPS – szkolenia (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»