Newsy

Ubóstwo o twarzy dziecka…

Rybnik. 10% rodziców niej jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb swoich dzieci. 7% nie zawsze może zapewnić dziecku 3 posiłków dziennie. 5% nie wykupuje dzieciom lekarstw. Bo nie ma za co.

Bieda wśród dzieci to nie jest temat ani łatwy, ani tym bardziej popularny. Istnienie tak poważnego problemu często jest bagatelizowane i niedostrzegane zarówno wśród mieszkańców, jak i włodarzy europejskich miast. Raport Komisji Europejskiej dotyczący sytuacji materialnej europejczyków jest bezwzględny również dla Polski. W naszym kraju aż 29% dzieci żyje w biedzie. Ten wskaźnik daje Polsce niechlubne pierwsze miejsce wśród innych krajów należących do Unii Europejskiej.

– Projekt „Równe Szanse” rozpoczął się od przeprowadzenia wstępnych badań w rybnickich szkołach podstawowych – mówi Agnieszka Zielonka-Mitura, koordynatorka projektu – uznaliśmy, że badania będą nie tylko punktem wyjścia do kolejnych działań, ale także początkiem społecznej dyskusji. Bo bieda to temat bardzo trudny, o którym bardzo wiele osób mówić nie chce, udając, że przecież u nas jest w porządku. A niestety – nie jest.

Wyniki badań świadczą same za siebie. Wśród 150 rodziców dzieci ze szkół podstawowych aż 10% przyznało, że nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb swoich dzieci: ubrań i butów adekwatnych do pogody, kompletu książek do szkoły, udziału w dodatkowych zajęciach czy wyjazdów na szkolne wycieczki. 7% nie zawsze może zapewnić dziecku trzy posiłki dziennie, a 5% rodziców nie wykupuje lekarstw swoim dzieciom, nawet kiedy uważa to za niezbędne. Wszyscy badani nauczyciele napisali, że w ich szkole problem biedy wśród dzieci istnieje. – Wiemy, że wyniki tych badań są zaniżone i że jest to spowodowane trudnością tematu. Podejmując się go mieliśmy świadomość, że nie będzie łatwo i że to dopiero początek. Większość ludzi po prostu wstydzi się swojej sytuacji materialnej lub uważa, że to prywatna sprawa, w którą nie powinni się wtrącać – informuje Zielonka-Mitura. Dodaje też, że niektóre wyniki są wręcz zatrważające: – aż 13% rodziców uważa, że dzieciom wystarczy wykształcenie zawodowe, a 7%, że gimnazjalne. W sumie to aż 20% badanych! Przecież to, co myślą i jak żyją rodzice, przekłada się niestety na życie i myślenie ich dzieci! Nie ma się więc co dziwić, że biedniejsze dzieci często gorzej się uczą i są mniej aktywne niż ich bardziej zamożni rówieśnicy.

W obszernym raporcie z badań, który udostępniamy tutaj  można znaleźć jeszcze wiele interesujących i zarazem niepokojących wyników. – Raport ma służyć także jako punkt wyjścia do tworzonej właśnie koncepcji funduszu stypendialnego – mówi koordynatorka projektu. – Bezpośrednio po opracowaniu raportu rozpoczęliśmy cykl spotkań z rodzicami, nauczycielami i rybniczanami, podczas których rozmawiamy o możliwych sposobach zmniejszenia skali tego problemu. W konsultacjach biorą udział także przedstawicielki rybnickiego Urzędu Miasta i Ośrodka Pomocy Społecznej, których wiedza i doświadczenie bardzo nam pomaga. I choć projekt powoli się kończy, to wciąż jeszcze można dzielić się z nami swoimi uwagami, spostrzeżeniami, pomysłami.

Projekt „Równe Szanse” jest realizowany w związku z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym dzięki finansowaniu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje o podjętych działaniach można uzyskać w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku (ul. J.F.Białych 7), a także telefonicznie: 32 739 55 12 i mailowo: agnieszka.zielonka.mitura@cris.org.pl

opac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Odebranie dziecka przez kuratora sądowego – będą zmiany?

26 lipca 2017      TAGI:      
  Jak podnosi Rzecznik Praw Dziecka organizatorem oraz jednoczesnym wykonawcą...»

Rzecznik Praw Dziecka w obronie małoletnich matek

28 czerwca 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezesów Sądów Apelacyjnych zwracając się m.in....»

Powstał projekt ustawy dot. ochrony dziecka

31 sierpnia 2017      TAGI:      
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, który ma na celu stworzenie...»

Rzecznik Praw Dziecka za ochroną dzieci od wnoszenia opłaty za pobyt krewnego w domu pomocy

08 lutego 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że w obecnym stanie prawnym obowiązek ponoszenia...»

RPD o reprezentacji praw dziecka przed sądem

06 listopada 2017      TAGI:      
Trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy...»