Newsy      

Koszty pobytu opiekuna w ramach leczenia uzdrowiskowego dziecka

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony wpływającymi skargami rodziców w sprawie kosztów pobytu opiekuna w ramach leczenia uzdrowiskowego dzieci, przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiotowej sprawie, wnosząc o zajęcie stanowiska.

Niepokój RPO jednoznacznie budzi fakt ponoszenia przez opiekunów całkowitych kosztów pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego. Wskazany stan rzeczy może stanowić jedną z przyczyn zwiększającej się liczby rezygnacji z przyznanego dzieciom leczenia. Aspekty ekonomiczne mogą zatem determinować możliwości leczenia dziecka.

Jak jednoznacznie podkreśla Rzecznik, dzieciom przysługuje prawo do szczególnej opieki zdrowotnej, jednak jednym z nich winno być zagwarantowanie warunków umożliwiających zapewnienie prawa dziecka do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Niepodważalnie fakt pobytu rodzica w podmiocie leczniczym wpływa na przebieg procesu leczenia. Sama obecność rodzica zapewnia m.in. poczucie bezpieczeństwa, ma szczególne znaczenie w przypadku hospitalizacji najmłodszych dzieci oraz dzieci przewlekle chorych.

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem RPO.

Źródło:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2024-02/Do_MRPiPS_koszty_pobytu_rodzice_sanatorium_08022024.pdf

Komentarze Koszty pobytu opiekuna w ramach leczenia uzdrowiskowego dziecka (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych

NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych

18 kwietnia 2023      TAGI:         
NIK, zaniepokojona niewielkim przyrostem wskaźnika deinstytucjonalizacji, tj. procentowego...»

„Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS) w ramach EFS+ finansowane z nowej perspektywy 2021-2027” – bezpłatny webinar

15 czerwca 2023      TAGI:         
Zapraszamy na bezpłatny webinar pt. „Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych...»
Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic”

15 kwietnia 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz...»
1000 zł zamiast 500 zł

1000 zł zamiast 500 zł

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projektowana...»