Archiwalne

Praca terapeutyczna z ofiarami wykorzystania seksualnego

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza w dniu 7.01.2011 na szkolenie pt. "Praca terapeutyczna z ofiarami wykorzystania seksualnego – diagnoza, interwencja, terapia."

Szkolenie skierowane jest do osób zawodowo zajmujących się diagnozą i terapią ofiar wykorzystania seksualnego- psychologów, terapeutów, pedagogów. W trakcie szkolenia uczestnicy poszerzą swoja wiedzę dotycząca zjawiska przemocy seksualnej. Praktycznie zapoznają się z zasadami przeprowadzania wywiadu z dzieckiem i osobą dorosłą ofiarą wykorzystania seksualnego, metodami diagnozy, oceny wiarygodności zeznań, interwencjami terapeutycznymi. Szkolenie ma charakter warsztatowy – uczestnicy zaproszeni zostaną do pracy indywidualnej i grupowej nad przypadkami klinicznymi.

Tematyka:
1. Przemoc seksualna.
2. Charakterystyka sprawcy przemocy seksualnej.
3. Charakterystyka ofiary przemocy seksualnej.
4. Dziecko, jako ofiara wykorzystania seksualnego.
5. Czynniki ryzyka i dynamika przemocy seksualnej. Czynniki ryzyka w rodzinie i poza rodziną.
6. Ujawnianie wykorzystywania seksualnego.
7. Ogólne zasady kontaktu z ofiarą wykorzystania seksualnego. Kontakt z dzieckiem – ofiarą, rozmowa z opiekunem.
8. Konsekwencje doznanej przemocy seksualnej u dzieci i dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego.
9. Portret psychologiczny rodziny kazirodczej, członkowie rodziny i ich relacje. 10. Zastosowanie metod diagnostycznych stosowanych wobec dziecka krzywdzonego, wiarygodność zeznań dziecka, podatność na sugestię. Kryteria wiarygodności zeznań dziecka wykorzystanego seksualnie.
11. Interwencja psychologiczna w sytuacji wykorzystania seksualnego.
12. Interwencja prawna w sytuacji wykorzystania dziecka.
13. Zasady przesłuchiwania dziecka.
14. Psychoterapia dzieci po urazach psychicznych, specyfika pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie. Praca terapeutyczna z rodzicami dzieci wykorzystywanych seksualnie.
15. Podstawowy proces leczenia dorosłej ofiary wykorzystania seksualnego.

Koszt: 200 zł

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są do 5.01.2011 lub do wyczerpania miejsc.
W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie zgłoszenia on-line na www.dcp.wroclaw.pl lub czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70 lub e-mailem na adres: [email protected] 

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Praca terapeutyczna z ofiarami wykorzystania seksualnego (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista