Archiwalne

Instrumenty prawne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


Zapraszamy Państwa na szkolenie "Instrumenty prawne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowe zasady procedury Niebieskiej Karty. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych". Miejsce szkolenia: KIELCE. Termin: 28.01.2011r. 

Szkolenie nt.: "Instrumenty prawne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowe zasady procedury Niebieskiej Karty. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych"

28.01.2011r. KIELCE

WYKŁADOWCA:  prawnik, pracuje jako oficer Policji. Współpomysłodawca procedur policyjnych i algorytmów postępowania związanych z tzw. „Niebieską kartą”. Pomysłodawca i inicjator utworzenia punktów interwencji kryzysowej przy jednostkach Policji oraz tzw. „Niebieskich Pokoi”, jak również struktur do zwalczania przestępczości narkotykowej i nieletnich. Wieloletni komendant jednostki Policji. Aktualnie rzecznik prasowy w jednej z komend miejskich. Wykładowca i trener w wielu fundacjach oraz na wyższych uczelniach. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Samorząd terytorialny jako ogniwo walki z przemocą w rodzinie. Preambuła rządowa – podstawowe prawa człowieka
2. Rodzina – ofiara i sprawca przemocy w przepisach ustawy
3. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych – skład i zadania. Grupy robocze – skład i zadania. Porozumienie międzyinstytucjonalne, jako umowa cywilnoprawna. Ochrona danych wrażliwych – poufność informacji
4. Ujednolicenie procedury „Niebieskiej Karty”, podniesienie rangi instrumentu prawnego – narzędzie dla wybranych. Nadzór nad realizacją zadań ustawowych – koordynator krajowy i zespół monitorujący
5. Sprawozdawczość z działalności instytucji prawnych w zwalczaniu przemocy w rodzinie
6. Instrumenty prawne: natychmiastowe opuszczenie mieszkania i zakaz zbliżania się, zatrzymanie podejrzanego o stosowanie przemocy w rodzinie, warunki prawne i rzeczywiste okoliczności umożliwiające odebranie dziecka rodzinie, dożywotni zakaz kontaktowania się z dzieckiem, stosowanie środków karnych, odpow. podejrzanego za niestosowanie się do orzeczeń sądu
7. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna członków zespołu i grup roboczych za przekroczenie obow. służbowych lub niedopełnienie ich
8. Obowiązki sądu w realizacji zwalczania przemocy w rodzinie. Sposoby i metody realizacji zadań, wzory obowiąz. dokumentów

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
bastek10 » 20 października 2021, 19:32

usługi opiekuńcze

Grażyna1963 » 20 października 2021, 18:56

Witam pomocy nie wiem co mam robić

ren » 20 października 2021, 15:22

jak księgowac fv opłaconą