Archiwalne

Praca Asystenta Rodziny. Cykl szkoleniowo-warsztatowy

Akademia Rozwoju Horyzont zaprasza na rozszerzony cykl szkoleniowo-warsztatowy „PRACA ASYSTENTA RODZINY”, który przygotowuje do pracy z rodzinami mającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Szkolenie obejmuje 140 godzin dydaktycznych wykładów i warsztatów, prowadzonych zgodnie z założeniami projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem oraz przygotowujących do pracy z rodzinami mającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Szkolenie skierowane jest do:

• psychologów i pedagogów pracujących lub przygotowujących się do pracy w charakterze asystenta rodziny,
• pracowników organizacji pozarządowych,
• pracowników socjalnych,
• pracowników PCPR-ów,
• studentów 4 i 5 roku studiów,
• osób zajmujące się pracą z trudnym klientem oraz do wszystkich interesujących się tematyką pracy z rodziną i chcących podnieść swoje umiejętności w tym zakresie.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędną asystentowi rodziny do pracy z rodzinami borykającymi się z wieloma problemami.

Treść merytoryczna szkolenia:

• Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• Specyfika rodzin borykających się z licznymi problemami ( ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezrobocie, problemy wychowawcze );
• Asystent rodziny – funkcje i cele;
• Prowadzenie dokumentacji;
• Współpraca asystenta z rodzinami zastępczymi oraz służbami pomagającymi rodzinie;
• Nawiązanie kontaktu z rodziną;
• Motywowanie do zmiany;
• Kontrakt w pracy asystenta rodziny;
• Formułowanie diagnozy poszczególnych członków rodziny;
• Formułowanie indywidualnego planu korekcyjnego dla poszczególnych członków rodziny;
• Formułowanie planu pracy z całą rodziną;
• Kryzys i rozwiązywanie sytuacji trudnych w rodzinie – rola asystenta;
• Trudności pojawiające się w pracy z rodziną;
• Problem uzależnień w rodzinach.

W trakcie szkolenia przewidziany jest również czas na konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, przez wykwalifikowanych specjalistów  – praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny.

Terminy zajazdów

Zjazd 1 – 19 – 20 marzec 2011
Zjazd 2 – 01 – 03 kwiecień 2011
Zjazd 3 – 15 – 17 kwiecień 2011
Zjazd 4 – 13 – 15 maj 2011
Zjazd 5 – 28 – 29 maj 2011

Całkowity koszt szkolenia: 1500 zł /os.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bądź certyfikat. Podstawą do wydania certyfikatu będzie praca końcowa.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną
pod adresem: [email protected] 
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 691 359 580

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie:
www.akademia-horyzont.com.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Praca Asystenta Rodziny. Cykl szkoleniowo-warsztatowy (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»